Επανάληψη στη θρησκεία και την τέχνη

Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τους θεούς του . Σημαντική θέση κατείχε μια θεά, η , που της πρόσφεραν πρόβατα, αρωματικά έλαια, μαλλί και μέλι. Δεν έχτιζαν μεγάλους και, όπως και οι Μινωίτες, λάτρευαν τους θεούς τους σε μικρά . Το ιερατείο αποτελούνταν από , αποτελούσε ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και διαχειριζόταν την των ιερών. Οι Μυκηναίοι έχτιζαν τα τους σε υψώματα –ακροπόλεις– τις οποίες οχύρωναν με γιγαντιαία τείχη, που είναι γνωστά ως . Τα ανάκτορα αποτελούνταν από έναν προθάλαμο που έβλεπε στην και από το κύριο δωμάτιο που είχε μεγάλη κυκλική στο κέντρο και ήταν ο χώρος υποδοχής. Γύρω υπήρχαν άλλοι δευτερεύοντες χώροι κατοικίας των ηγεμόνων. Διακοσμούνταν με που έχουν δεχτεί μεγάλη επίδραση από τις . Περίφημοι είναι και οι θολωτοί , όπως ο «θησαυρός του Ατρέα» στις Μυκήνες, που θεωρήθηκε ως τάφος του . Από ένα μακρύ διάδρομο, πλαισιωμένο με λίθινους, τοίχους φθάνει κανείς στον θάλαμο που έχει οροφή. Αναπτύχθηκαν ακόμη η και η .© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός