Ενότητα 3-1-2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων