Χρονολόγιο Βυζαντινής και Νέας ιστορίας

Αιώνες:

306 Κωνσταντίνος Α' (306-337).

313

Διάταγμα Μεδιολάνων. Το Διάταγμα κηρύσσει την απόλυτη ελευθερία της κάθε θρησκευτικής λατρείας στα εδάφη της Αυτοκρατορίας, χωρίς να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε Χριστιανούς και σε οπαδούς άλλων θρησκειών.

324

Ίδρυση και οικοδόμιση Κωνσταντινούπολης (Νέας Ρώμης)
324-337: Ο Κωνσταντίνος A' ως μόνος αυτοκράτορας του ρωμαϊκού κράτους.

325

Συγκαλείται η Α' Οικουμενική Σύνοδος Νίκαιας, εναντίον της αίρεσης του Αρείου. Kαθορίζεται η σχέση των φύσεων των τριών προσώπων της αγίας Τριάδας.

337 Κωνστάντιος Β΄ (337-361)

361 Ιουλιανός (361-363).

Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ως αυτοκράτορας, προσπαθεί να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία και τον κλασικό πολιτισμό.

363 Ιοβιανός (363-364).

Ο Ιοβιανός προσπαθεί να συνάψει συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες. Παραχωρείται η Αρμενία και μέρος της Μεσοποταμίας.

364 Βαλεντινιανός Α΄και Βάλης (364-378)

Tο 364 ο Bαλεντιανός διαδέχτηκε στο θρόνο τον Ιοβιανό (363-364). Ύστερα από αξίωση του στρατού, επέλεξε τον αδελφό του Bάλη ως συναυτοκράτορα. Ο Βαλεντιανός ανέλαβε το δυτικό κράτος και ο Βάλης το ανατολικό, έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλούς εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς εχθρούς.

378

Ήττα του Βάλη/Ουάλη στην Αδριανούπολη

379 Θεοδόσιος Α' (379-395).

Ο Θεοδόσιος κατορθώνει να απωθήσει τους Γότθους.
Εγκαθίστανται οι Οστρογότθοι στην Πανοννία.
Εγκαθίστανται οι Βησιγότθοι βόρεια της Θράκης.

380

Οχυρώνεται η Θεσσαλονίκη.

381

Συγκαλείται στην Κωνσταντινούπολη η Β' Οικουμενική Σύνοδος στην οποία καταδικάζεται η αίρεση του Αρειανισμού.Ιδρύεται το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας.

395 Αρκάδιος (395-408), Ονώριος (395-423)

Τον Θεοδόσιο Α' διαδέχονται στο θρόνο ο Αρκάδιος (395-408), που ανέλαβε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, και ο Ονώριος (395-423), που ανέλαβε το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας.

400

O λαός της πρωτεύουσας εξόντωσε τους Γότθους και τον αρχηγό τους Γαϊνά.
Κατασκευάζονται τα ψηφιδωτά στο ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) στη Θεσσαλονίκη.

408 Θεοδόσιος Β' (408-450).

425

Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με διάταγμα του Θεοδοσίου Β' .

431

Συγκαλείται στην Έφεσο η Γ' Οικουμενική Σύνοδος εναντίον της αίρεσης του Νεστόριου.

438

Δημοσιεύεται ο Θεοδοσιανός Κώδικας.

450 Μαρκιανός (450-457)

Συγκαλείται στη Χαλκηδόνα η Δ' Οικουμενική Σύνοδος, για να αντιμετωπίσει την αίρεση του Μονοφυσιτισμού.

451

Η Δ' Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει την αίρεση του Μονοφυσιτισμού.

457 Λέων Α' (457-474)

474 Ζήνων (474-491)

475 Bασιλίσκος

Γίνεται αυτοκράτορας για 20 μήνες μετά από συνωμοσία εναντίον του Ζήνωνα.

476-491

Δεύτερη βασιλεία του Ζήνωνα.

476

476-493 Βασιλεία του Οδόακρου στη Δύση, ο οποίος δεν αλλάζει τίποτα στη ρωμαϊκή οργάνωση.

482

Ενωτικόν Ζήνωνος και έναρξη 30ετούς σχίσματος μεταξύ Ρώμης και Κων/λης

491 Αναστάσιος A' (491-518)

Ο Αναστάσιος τελειοποιεί το νομισματικό σύστημα και αναδιαρθρώνει τις φορολογικές υπηρεσίες.

493-526

Ίδρυση οστρογοτθικού βασιλείου του Θεοδώριχου (Θευδέριχου) στη Δύση, που κατακτά από τον Οδόακρο μεγάλο μέρος των πρώην Ρωμαϊκών επαρχιών.

518 Ιουστίνος Α' (518-527)

Ουσιαστικά το κράτος κυβερνά ήδη ο Ιουστινιανός.

527 Ιουστινιανός Α' (527-565)

529

Δημοσίευση Ιουστινιάνειου Κώδικα και αναστολή λειτουργίας της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα

532

Ο Ιουστινιανός αντιμετωπίζει τη Στάση του Νίκα.Αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής της Αγίας Σοφίας σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου.

529-534

Μέσα σε μια πενταετία εκδόθηκαν ο Ιουστινιάνειος Κώδικας, ο Πανδέκτης και οι Εισηγήσεις.
Καταλύεται το Βανδαλικό βασίλειο στη Β. Αφρική.

537

532-537 Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής της Αγίας Σοφίας.

555

535-555 Αγώνες για την κατάκτηση του Οστρογοτθικού Βασιλείου στην Ιταλία.

562

Συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες.

565 Ιουστίνος Β' (565-578 )

578 Τιβέριος (578-582)

582 Μαυρίκιος (582-602)

602 Φωκάς (602-610 )

610 Ηράκλειος (610-641)

O Ηράκλειος Α' γίνεται αυτοκράτορας μετά από τον εκθρονισμό και φόνο του Φωκά.

612

Aρχή του κηρύγματος του Μωάμεθ.

614

Oι Σλάβοι καταστρέφουν τα Σάλωνα.
Oι Πέρσες κατακτούν την Iερουσαλήμ.
Ο Τίμιος Σταυρός μεταφέρεται στην Kτησιφώντα.

620

Οι Πέρσες κατακτούν την Εγγύς Ανατολή

622

Πόλεμος του Ηρακλείου Α΄ εναντίον των Περσών.
Ο Μωάμεθ εκδιώκεται από τη Μέκκα και καταφεύγει στη Μεδίνα. Η αποδημία του Μωάμεθ (Εγίρα), καθιερώθηκε ως αφετηρία του χρονολογικού συστήματος των Αράβων.

626

Η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τους Πέρσες και τους Αβαρο-Σλάβους.
Ακάθιστος Ύμνος.

627

Οι Πέρσες συντρίβονται κοντά στη Νινευί και αποδίδουν τα κατακτηθέντα εδάφη στο Βυζάντιο.

629

Νίκη του Ηρακλείου Α΄ κατά των Περσών.

630

O Hράκλειος Α΄ επανακτά την Ιερουσαλήμ και τον Τίμιο Σταυρό.

636

Οι Άραβες νικούν τους Βυζαντινούς στη μάχη του ποταμού Ιερομίακα (Yarmuk)

638

Η Συρία και η Παλαιστίνη κατακτώνται από τους 'Aραβες. Η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται από τον χαλίφη Ομάρ.

641 Ο Κώνστας Β' (641-668)

655

«Ναυμαχία των Ιστών» και νίκη των Αράβων επί των Βυζαντινών

668 Ο Κωνσταντίνος Δ' (668-685)

678

Η πρώτη επίθεση του αραβικού στόλου κατά της Κων/λης αποτυγχάνει

680

Εγκατάσταση Βουλγάρων νοτίως του Κάτω Δούναβη και ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους

681

680/681: Έκτη Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως.
Kαταδίκη του Μονοθελητισμού.
Ίδρυση του βουλγαρικού κράτους.

685 Ο Ιουστινιανός Β' (685-695 & 705-711)

692

Πενθέκτη Σύνοδος. Συλλογή 102 κανόνων για το δίκαιο και την εκκλησιαστική διοίκηση.

695 Λεόντιος (695-698)

697

Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν τη βυζαντινή βόρεια Αφρική.

698 Τιβέριος (698-705)

713 Αναστάσιος Β' (713-715)

715 Θεοδόσιος Γ' (715-717)

716

Συνθήκη με Βυζάντιο

717 Λέοντας Γ' (717-741)

Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 'Aραβες.

718

Οι Άραβες αποκρούονται μπροστά στην Πόλη

726

Αρχή της Εικονομαχίας.
Δημοσίευση της Εκλογής των Νόμων

730

Ο αυτοκράτορας διατάζει να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη.

732

Ο στρατός των Φράγκων με τον Κάρολο Μαρτέλο σταματά τους 'Aραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας. Το σύνορό τους παραμένει στα Πυρηναία.

740

Ήττα των Αράβων κοντά στο Αμόριο της Φρυγίας.

741 Κωνσταντίνος Ε' (741-775 )

747

Οι Βυζαντινοί παίρνουν την Κύπρο από τους 'Aραβες.

751

Οι Λομβαρδοί κατακτούν το Εξαρχάτο της Ραβέννας
Ο Πιπίνος Βραχύς στέφεται βασιλιάς των Φράγκων και ιδρύει τη δυναστεία των Καρολιδών

754

Εικονοκλαστική σύνοδος της Ιέρειας

763

Οι Βούλγαροι ηττώνται κατά κράτος στην Αγχίαλο, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

768

Ο Καρλομάγνος βασιλιάς των Φράγκων (768-774)

775 Λέοντας Δ' Χάζαρος (775-780 )

780 Κωνσταντίνος Στ' - Ειρήνη (780-790).

787

Συγκαλείται η 7η Σύνοδος στη Νίκαια με απόφαση υπέρ των εικόνων.

790 Κωνσταντίνος Στ' (790-797).

797 Ειρήνη (797 -802)

800

Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας.

802 Νικηφόρος Α' (802-811).

805

Ήττα των Σλάβων της Πάτρας: Αποκατάσταση της βυζαντινής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο

811 Σταυράκιος (811) - Μιχαήλ Α' Ραγκαβές (811-813)

812

Συνθήκη με Βυζάντιο

813 Λέοντας Ε' Αρμένιος (813-820)

Ο Κρούμος νικά τους Βυζαντινούς κοντά στην Αδριανούπολη.

815

Aρχίζει η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας.

820 Μιχαήλ Β' (820-829).

Εξέγερση του Θωμά Σλάβου.

823

823-828 Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν την Κρήτη.

826

Οι Άραβες αποσπούν από το Βυζάντιο την Κρήτη

827

Οι Άραβες αρχίζουν την κατάκτηση της Σικελίας

829 Θεόφιλος (829-842).

838

Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν το Αμόριο στη Φρυγία.

842 Λέοντας Γ' και Θεοδώρα 842-867).

843

Νέα σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη επικύρωσε τα πρακτικά της Ζ' Οικουμενικής συνόδου (787) και διακήρυξε την αναστήλωση των εικόνων.
Συνθήκη του Βερντέν και τριχοτόμηση του Φραγκικού Κράτους

860

Αποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στους Χαζάρους της Κριμαίας. Εμφάνιση των Ρώσων έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης.

863

Aποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στη Μοραβία.
Ο βυζαντινός στρατός πέρασε τον Ευφράτη (859) και νίκησε τον εμίρη της Μελιτηνής.

864

Εκχριστιανισμός Βουλγάρων από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.

867 Βασίλειος Α' (867-886).

Η σύνοδος αναθεμάτισε τον πάπα και απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού

870

Με απόφαση της συνόδου η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
870-879 Εκδίδεται ο «Πρόχειρος Νόμος»

879

879-886 Εκδίδεται η «Επαναγωγή»

886 Λέοντας Στ' (886-912).

887

Εκδίδονται τα «Βασιλικά»

895

Εκδίδεται το «Επαρχικόν Βιβλίον»

902

Οι Άραβες κατακτούν το Ταυρομένιον (Taormina)

904

Οι Άραβες λεηλατούν τη Θεσσαλονίκη

912 Αλέξανδρος (912-913).

913 Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος (913-959).

920 Ρωμανός Α' Λεκαπηνός (920-944 ).

Συμβασιλεύει με τον Κωνσταντίνο Ζ'

943

Ο στρατηγός Ιωάννης Κουρκούας κατέλαβε την Έδεσσα της Συρίας.

951

Ο γερμανός ηγεμόνας Όθων Α' ανακηρύχτηκε βασιλεύς Ιταλίας

959 Ρωμανός Β' (959-963).

961

Ο Ρωμανός Β' ανακαταλαμβάνει την Κρήτη.

962

Ο γερμανός ηγεμόνας Όθων Α' στέφθηκε από τον πάπα στη Ρώμη αυτοκράτωρ Ρωμαίων

963 Νικηφόρός Β' Φωκάς (963-969).

965

Ο Νικηφόρος Φωκάς με επικεφαλής του στόλου τον πατρίκιο Νικήτα Χαλκούτζη ανακαταλαμβάνει την Κύπρο.

968

Ο πρεσβευτής του Όθωνα Λιουτπράνδος, επίσκοπος Κρεμώνας, στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Νικηφόρος Φωκάς κατακτά τη Συρία.

969 Ιωάννης Α' Τζιμισκής (969-976).

Δολοφονία του Νικηφόρου Β' Φωκά.
Ανάκτηση της Αντιόχειας.

975

Ο Ιωάννης Τζιμισκής συνένωσε τα τρία ιταλικά θέματα (Λογγοβαρδίας, Καλαβρίας, Λουκανίας) και ίδρυσε το κατεπανάτο Ιταλίας και προελαύνει ως την Παλαιστίνη.

976 Βασίλειος Β' (976-1025).

987

Ο Ούγος Καπέτος στέφεται βασιλιάς της Γαλλίας και ιδρύει τη δυναστεία των Καπετιδών

989

Ομαδική βάπτιση των Ρώσων στα νερά του ποταμού Δνείπερου.

997

Νίκη εναντίον των Βουλγάρων στη μάχη του Σπερχειού.

1002

Εκδίδεται το «Αλληλέγγυον» σύμφωνα με το οποίο οι «δυνατοί» υποχρεώνονται να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών.

1014

Ο Βασίλειος Β' εκμηδενίζει τον στρατό και το κράτος των Βουλγάρων του τσάρου Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδίου.

1018

Πλήρης επικράτηση των Βυζαντινών εναντίον των Βουλγάρων.

1025 Κωνσταντίνος Η' (1025-1028).

1028 Ζωή (1028-1050).

1028 Ρωμανός Γ' ο Αργυρός (1028-1034).

Συμβασιλεύει με τη Ζωή.

1030

Στέφανος Α' (1030-1058) βασιλιάς της Ουγγαρίας, εκχριστιανισμός της Ουγγαρίας.

1034 Μιχαήλ Δ' (1034-1041).

Συμβασιλεύει με τη Ζωή.

1041 Μιχαήλ Ε' (1041-1042).

Συμβασιλεύει με τη Ζωή.

1042 Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος (1042-1055).

Συμβασιλεύει με τη Ζωή.

1054

Σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία.

1055 Θεοδώρα (1055-1056).

Συμβασίλευσε με την αδελφή της Ζωή το 1042.

1056 Μιχαήλ Στ' Βρίγγας (1056-1057).

1057 Ισαάκιος Α' Κομνηνός (1057-1059).

Δυναστεία των Κομνηνών.

1059 Κωνσταντίνος Ι' Δούκας (1059-1067).

Δυναστεία των Δουκών.

1060

Οι Νορμανδοί κυριεύουν τη Σικελία (1060-1091).

1066

Ο Γουλιέλμος της Νορμανδίας βασιλιάς της Αγγλίας

1068 Ρωμανός Δ' Διογένης (1068-1071).

1071

Ήττα του Ρωμανού Α' Διογένη στο Ματζικέρτ από τους Σελτζούκους Τούρκους.
Οι Νορμανδοί κατακτούν το Μπάρι και την υπόλοιπη Απουλία. Το Βυζάντιο χάνει όλες τις κτήσεις του στην ιταλική χερσόνησο.

1071 Μιχαήλ Ζ' Δούκας Παραπινάκης (1071-1078).

1077

Οι Σελτζούκοι κατακτούν τα Ιεροσόλυμα.

1078 Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης (1078-1081).

1080

Ο Σουλεϊμάν κυριεύει όλη τη Μικρά Ασία και ιδρύει το Σουλτανάτο του Ρουμ.

1081 Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118).

Δυναστεία των Κομνηνών.
Ο Ροβ. Γυισκάρδος κατακτά το Δυρράχιο και εισδύει στη Μακεδονία και Θεσσαλία

1082

Παραχώρηση εμπορικών προνομίων στη Βενετία εκ μέρους του Βυζαντινού κράτους. (Χρυσόβουλο)

1096

1096-99 Α' Σταυροφορία.
Κατάκτηση Νίκαιας (1097), Αντιόχειας (1098) και Ιεροσολύμων (1099)

1111

Χορηγούνται σημαντικά εμπορικά προνόμια στην Πίζα.

1118 Ιωάννης Β' Κομνηνός ο Καλός (1118-1143).

1122

Καταστροφή των Πετσενέγων.

1143 Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας (1143-1180).

1147

1147-9 Β' Σταυροφορία. Οι Σταυροφόροι αποτυγχάνουν στη Μ. Ασία.

1176

Ήττα του βυζαντινού στρατού στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας από τους Σελτζούκους Τούρκους.

1180 Αλέξιος B' Κομνηνός (1180-1183).

1183 Ανδρόνικος Α' Κομνηνός (1183-1185).

1185 Ισαάκιος Β' Άγγελος (1185-1195).

Δυναστεία των Αγγέλων.

1186

Η Βουλγαρία αποσπάται από το Βυζάντιο και η βυζαντινή κυριαρχία στα Βαλκάνια καταρρέει.

1189

1189-92 Γ' Σταυροφορία. Το Βυζάντιο χάνει την Κύπρο.

1195 Αλέξιος Γ' Άγγελος (1195-1203).

1204 Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας.

1204 Κωνσταντίνος Λάσκαρης (1204-1205).

Δυναστεία των Λασκαριδών ή Νίκαιας.

1205 Θεόδωρος Α' Λάσκαρης (1205-1221).

1215

Μεγάλος Χάρτης Δικαιωμάτων

1221 Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης (1221-1254).

1224

Ο Θεόδωρος Άγγελος της Ηπείρου κατακτά το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης

1225

Ο Ιωάννης Βατάτζης της Νίκαιας αποσπά τη Μ. Ασία από τους Λατίνους

1254 Θεόδωρος Β' Δούκας Λάσκαρης (1254-1258).

1258 Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρης (1258-1261).

1259

Μάχη της Πελαγονίας.

1261 Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1261-1282).

Δυναστεία των Παλαιολόγων.
Ανάκτηση Κωνσταντινούπολης.

1274

Υπογράφεται στη Λυών η ένωση της ανατολικής με τη δυτική εκκλησία.

1282 Ανδρόνικος B' Παλαιολόγος (1282-1328).

Ο Σικελικός Εσπερινός ματαιώνει την επίθεση του Καρόλου Δ' κατά του Βυζαντίου.

1300

Όλη η Μ. Ασία περιέρχεται στους Οθωμανούς

1305

Αιχμαλωσία του παπικού θρόνου στην Αβινιόν (1305-1377).

1310

1310/1 Οι Καταλανοί νικούν τους Φράγκους στη μάχη του Κηφισού και γίνονται κύριοι της Αθήνας

1326

Κατάκτηση της Προύσας από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1328 Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328-1341).

1337

Εκατονταετής πόλεμος (1337-1453).

1341 Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391).

1345

Μαύρη πανώλη στην Ευρώπη

1347 Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός (1347-1354).

1354

Πτώση της Καλλίπολης στους Οθωμανούς Τούρκους.

1368

Η Αδριανούπολη γίνεται πρωτεύουσα των Οθωμανών.

1376 Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος (1376-1379).

1389

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου (Κόσοβο). Οι Σέρβοι νικούνται και αναγνωρίζουν την οθωμανική επικυριαρχία

1390 Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος.

1391 Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391-1425).

1393

Οι Οθωμανοί κατακτούν την Βουλγαρία.

1402

Ήττα των Οθωμανών από τους Μογγόλους στη μάχη της Άγκυρας.

1425 Ιωάννης Η' Παλαιολόγος (1425-1448).

1430

Άλωση των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Επέκταση του δεσποτάτου του Μυστρά σ' όλη την Πελοπόννησο.

1439

Σύνοδος της Φερράρας. Υπογράφεται η συμφωνία για την ένωση των εκκλησιών

1444

Ήττα σταυροφορικού στρατού από τους Οθωμανούς Τούρκους στη Βάρνα.

1449 Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος (1449-1453).

1450 (περίπου)

Εφεύρεση τυπογραφίας

1453

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1456

Η Αθήνα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών.

1460

Οι Οθωμανοί κατακτούν την Πελοπόννησο

1461

Οι Οθωμανοί κατακτούν την Τραπεζούντα

1492

Ανακάλυψη Αμερικής και έναρξη Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας

1498

Ο Βάσκο ντε Γκάμα φτάνει στο Κάλικουτ των Ινδιών.

1515

Πάπας Λέων Ι΄, Πώληση συγχωροχαρτιών.

1517

Ο Λούθηρος αναρτά τις 95 θέσεις.

1519

1519-1522 Ο Φερδ. Μαγγελάνος κάνει τον πρώτο περίπλου της γης.

1520

Αφορισμός του Λούθηρου. Ο Λούθηρος καίει δημόσια το σχετικό έγγραφο, τη βούλα.

1521

Καταδίκη του Λούθηρου.

1529

Καταδίκη του Λουθηρανισμού
Προέλαση των Τούρκων στην Ευρώπη και ανεπιτυχής α' πολιορκία της Βιέννης.

1535

Διομολογήσεις μεταξύ Γαλλίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

1545

1545-1563 Σύνοδος του Τρέντο.

1555

Ειρήνη της Αυγούστας.

1571

Κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους.

1572

Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.

1600

1600-1720 Μπαρόκ.

1620

Φράνις Μπέικον, Νέο Όργανο

1637

Ρενέ Ντεκάρτ, Λόγος περί της Μεθόδου

1648

Συνθήκη της Βεστφαλίας.

1669

Κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους.

1679

Νόμος περί Προσωπικής Ασφάλειας (Habeas Corpus)

1683

Β' ανεπιτυχής πολιορκία της Βιέννης από τους Τούρκους.

1687

Ισαάκ Νεύτων: Νόμος της παγκόσμιας έλξης.

1688

Ένδοξη Επανάσταση
1688-1789 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός

1689

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων

1698

1698-1715 Κλασικισμός

1715

Θρίαμβος της Απολυταρχίας, Λουδοβίκος ΙΔ'.

1730

1730-1780 Ροκοκό.

1762

Ζαν Ζακ Ρουσό,
Περί του κοινωνικού συμβολαίου ή αρχές του πολιτικού δικαίου
Αιμίλιος ή Περί Αγωγής

1769

Τζέιμς Βατ, Τελειοποίηση της ατμομηχανής.

1770

Ορλοφικά. Με ρωσική υποκίνηση ξεσπά ελληνική επανάσταση με κέντρο την Πελοπόννησο. Επικεφαλής των λίγων ρωσικών πλοίων ήταν οι αδερφοί Ορλόφ.

1774

Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ανάμεσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και την Τουρκία, που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου.

1776

Αμερική, 4 Ιουλίου 1776 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

1780

1780-1800 Νεοκλασικισμός.

1783

Η Αγγλία αναγνωρίζει τις 13 αποικίες της Αμερικής με τη συνθήκη των Βερσαλιών ως ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ).

1789

Γαλλική Επανάσταση.

1797

Δημοσιεύεται η «Νέα Πολιτική Διοίκησις» του Ρήγα Βελεστινλή.

1799

9 Νοεμβρίου. Ο Ναπολέων καταλαμβάνει την εξουσία, με τη συγκατάθεση του Διευθυντηρίου.

1803

Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν το Σούλι, παραδίδοντάς το στον Αλή πασά των Ιωαννίνων.

1812

Ο Ναπολέων επιτίθεται εναντίον της Ρωσίας.

1812

1812-1815. Εξέγερση Σέρβων, με επικεφαλής τον Μίλος Ομπρένοβιτς, εναντίον του σουλτάνου και εξασφάλιση περιορισμένης αυτονομίας.

1813

Ήττα του Ναπολέοντα στη μάχη της Λειψίας από τον συνασπισμό ευρωπαϊκών κρατών (Αγγλία, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, βασίλειο της Νεάπολης)

1814

Ιδρύεται στην Οδησσό της Ρωσίας η Φιλική Εταιρεία από τους Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθο και Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.

1815

Ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Συνέδριο της Βιέννης. Ιδρύεται η «Ιερή Συμμαχία».

1815

Ιδρύεται με τη μορφή χαλαρής ένωσης, η Γερμανική Συνομοσπονδία.

1820

Επανάσταση στην Ισπανία από στρατιωτικές μονάδες που στασίασαν κατά του αυταρχικού βασιλιά Φερδινάνδου Ζ‘ απαιτώντας την επαναφορά του συντάγματος του 1812.

1820

Επαναστάσεις στην Ιταλία (1820-1821), που τότε ήταν χωρισμένη σε πολλά μικρά κράτη, από τους καρμπονάρους. Στρέφονταν κατά της αυστριακής κυριαρχίας και διεκδικούσαν εθνική ελευθερία και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

1821

24/2: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας (σημερινή Ρουμανία).

1821

7/6: Ήττα του Αλ. Υψηλάντη και του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι.

1821

21/3: Κήρυξη της Επανάστασης στα Καλάβρυτα και πολιορκία των τριών Πύργων. Κήρυξη της Επανάστασης στη Βοστίτσα από τον πρόκριτο Ανδρέα Λόντο. Κήρυξη της επανάστασης στην Καρύταινα, στο Μαραθονήσι (Γύθειο) και στα Δερβενοχώρια.

1821

25/3: Κήρυξη της Επανάστασης στην Πάτρα.

1821

23/9: Άλωση της Τριπολιτσάς.

1827

6/7: Συνθήκη του Λονδίνου.

1827

8/10: Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

1829

12/9: Δίνεται η τελευταία μάχη της ελληνικής επανάστασης στην Πέτρα της Βοιωτίας, όπου ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Δ. Yψηλάντη επικράτησαν επίλεκτων τουρκικών δυνάμεων.

1830

22 Ιανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου: Υπογράφεται από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας, η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώρισε την Ελλάδα ως κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτητο, με σύνορα νότια της γραμμής που ορίζεται από τους ποταμούς Αχελώο και Σπερχειό.

1830

Επανάσταση στη Γαλλία εναντίον του βασιλιά Καρόλου Ι’.

1830

Επανάσταση στο Βέλγιο, που ήταν τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Ίδρυση του ανεξάρτητου βασίλειου του Βελγίου.

1830

Επανάσταση στην Πολωνία με κύριο αίτημα την ανεξαρτησία από τη Ρωσία.

1831

27/9: Ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης δολοφονούν τον Καποδίστρια στο Ναύπλιο.

1832

Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης διευρύνονται τα σύνορα του ελληνικού κράτους, ενσωματώνοντας όλα τα εδάφη νοτίως της γραμμής Αμβρακικού κόλπου-Παγασητικού κόλπου.

1833

Άφιξη του Όθωνα.

1835

Μάρτιος. Ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Όθωνα.

1843

3/9: Δυνάμεις της φρουράς της Αθήνας και πολλοί πολίτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη και τον αγωνιστή του ’21 Μακρυγιάννη συγκεντρώθηκαν έξω από τα ανάκτορα (σημερινή Βουλή) και απαίτησαν από τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.

1844

Ψηφίζεται σύνταγμα με το οποίο θεσπίζεται το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας.

1848

Επανάσταση στη Γαλλία. Εκλέγεται ως προέδρος της Γαλλίας ο πρίγκιπας Λουδοβίκος-Ναπολέοντας Βοναπάρτης.

1848

Επανάσταση στην Αυστρία.

1848

Επανάσταση των Ούγγρων. Με επικεφαλής τον Λάγιος Κόσουτ, οι επαναστάτες κήρυξαν την ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, σχημάτισαν κυβέρνηση και θέσπισαν νόμους. Τελικά, όμως, η επανάσταση καταπνίγηκε.

1848

Επανάσταση στην Πρωσία.

1854

Ρωσοτουρκικός πόλεμος.
Έλληνες στρατιωτικοί οργάνωσαν εξεγέρσεις στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία.

1856

O σουλτάνος προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως Χάτι Χουμαγιούν (1856), με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας όλων των υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα.

1860

Ο Ιταλός επαναστάτης Τζουζέπε Γκαριμπάλντι κηρύσσει την επανάσταση στη νότια Ιταλία ζητώντας την ένωση αυτών των περιοχών με το Πεδεμόντιο.

1861

Σχηματίζεται το ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας.

1862

Έξωση του Όθωνα.

1863

Οι Δυνάμεις αναγορεύουν βασιλιά των Ελλήνων τον 18χρονο Δανό πρίγκιπα Γουλιέλμο-Γεώργιο Γκλύξμπουργκ με το όνομα Γεώργιος.

1864

Ψηφίζεται το νέο σύνταγμα
Ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη Διεθνής Ένωση Εργατών (πρώτη Διεθνής).

1865

Εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ (πόλεμος Βορείων-Νοτίων) που έληξε με νίκη των Βορείων.

1866

Ξεσπά επανάσταση στην Κρήτη, που, παρά τις αρχικές επιτυχίες της, καταπνίγηκε το 1869.

1868

Ο σουλτάνος παραχωρεί στην Κρήτη τον Οργανικό Νόμο.

1870

Η Ιταλία αποκτά τη σημερινή εδαφική μορφή.

1870

Αναγνώριση από την οθωμανική διοίκηση της αυτόνομης βουλγαρικής εκκλησίας, της Εξαρχίας.

1871

Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ως πρωθυπουργός προχώρησε σε διανομή των εθνικών γαιών.

1876

Διαλύεται η πρώτη Διεθνής Ένωση Εργατών.

1878

Μετά από νέα μεγάλη επανάσταση ο σουλτάνος παραχωρεί στην Κρήτη τη σύμβαση της Χαλέπας.

1878

Φεβρουάριος. Μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο των ετών 1877-1878 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, της οποίας κύριος όρος της ήταν η δημιουργία της αυτόνομης ηγεμονίας της Βουλγαρίας, της «Μεγάλης Βουλγαρίας» όπως ονομάστηκε, που περιλάμβανε πολλές περιοχές με πυκνή ελληνική παρουσία.

1878

Ιούνιος. Συνέδριο του Βερολίνου. Aντί της «Μεγάλης Βουλγαρίας» δημιουργείται μια πολύ μικρότερη αυτόνομη Βουλγαρία και μια αυτόνομη Ανατολική Ρωμυλία
Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Σερβίας, της Ρουμανίας και των Μαυροβουνίων.

1881

Μετά από ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις, η Θεσσαλία (εκτός από την περιοχή της Ελασσόνας) και η επαρχία της Άρτας ενσωματώνονται στο ελληνικό κράτος.

1885

Οι Βούλγαροι, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου, προσαρτούν την Α. Ρωμυλία, περιοχή με σημαντική ελληνική παρουσία. Αντιδρώντας η Σερβία κηρύσσει τον πόλεμο στη Βουλγαρία.

1889

Ιδρύεται η Δεύτερη Διεθνής Ένωση Εργατών (δεύτερη Διεθνής).

1893

Ο Χαρίλαος Τρικούπης κηρύσσει τη χώρα υπό πτώχευση.

1896

Ξεσπά επανάσταση στην Κρήτη.

1897

Ο πρωθυπουργός Θ. Δηλιγιάννης πιεζόμενος από την κοινή γνώμη, που εμπνεόταν από τη Μεγάλη Ιδέα, στέλνει στρατό στην Κρήτη.
Αρχίζει στη Θεσσαλία ελληνοτουρκικός πόλεμος στον οποίο ο ελληνικός στρατός, με αρχιστράτηγο τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ηττήθηκε.

1903

Η Αγγλίδα Έμελιν Πάνκχορστ ιδρύει την Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών, που μαχόταν για την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες.

1905

Eπανάσταση στον Θέρισο των Χανίων με επικεφαλής τους Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο, οι οποίοι κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

1908

Κίνημα των Νεοτούρκων

1909

Μάιος: Ιδρύεται ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος.

1909

15/8: Στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί.

1911

Ψηφίζεται από την αναθεωρητική Βουλή το αναθεωρημένο σύνταγμα.

1912

5/10: Έναρξη Α' βαλκανικού πολέμου.
26/10: Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

1913

17/5: Τελειώνει ο Α' Βαλκανικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου.
Ιούνιος. Ο βουλγαρικός στρατός επιτίθεται ταυτόχρονα εναντίον των ελληνικών και των σερβικών θέσεων. Αρχή Β' Βαλκανικού πολέμου.
28/7: Τελειώνει ο Β' Βαλκανικός με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η Ελλάδα εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τη νότια Ήπειρο, σημαντικά νησιά στο Β. και Α. Αιγαίο (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία) και την Κρήτη.
4/12: Με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας παραχωρείται η Β. Ήπειρος, περιοχή με σημαντική ελληνική παρουσία, στην Αλβανία.

1914

Ιούνιος. Δολοφονείται στο Σεράγεβο ο διάδοχος του αυστριακού θρόνου Φραγκίσκος Φερδινάνδος από ένα νεαρό Σέρβο εθνικιστή.
Ιούλιος. Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Έναρξη Α' παγκοσμίου πολέμου.

1915

Η Αντάντ αποβιβάζει στρατεύματά της στη Θεσσαλονίκη.

1916

Μάιος. Γερμανικά και βουλγαρικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Α. Μακεδονία.
17/8: Kίνημα στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Άμυνας.

1917

Φεβρουάριος: Ξεσπά στη Ρωσία αστική επανάσταση
Ιούνιος. Είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο ως συμμάχου της Αντάντ.
2/15 Ιουνίου: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα.
25-26/10: Ξεσπά στη Ρωσία η σοσιαλιστική οκτωβριανή επανάσταση με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, γνωστό ως Λένιν.

1918

Τέλος α' παγκοσμίου πολέμου.
Ιδρύεται το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ), που μετονομάστηκε αργότερα σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

1919

Ιούνιος. Υπογράφεται η συνθήκη των Βερσαλιών
Σεπτέμβριος. Υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού
Νοέμβριος. Υπογράφεται η συνθήκη του Νεϊγύ.
Ιδρύεται στη Μόσχα η Γ‘ Διεθνής ή Κομμουνιστική Διεθνής ή Κομιντέρν στην οποία εντάχθηκαν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση της δράσης τους.

1920

Ιανουάριος. Ιδρύεται, σε εδάφη που κατοικούσαν Πόντιοι και Αρμένιοι, ομόσπονδο ποντοαρμενικό κράτος.

1920

Υπογράφεται η συνθήκη του Τριανόν.
28 Ιουλίου/10 Αυγούστου: Υπογράφεται η συνθήκη των Σεβρών με την οποία τα νησιά Ίμβρος, Τένεδος και η Θράκη μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Ο σουλτάνος αναγνώριζε επίσημα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Β. και Α. Αιγαίου. Η Ιταλία παραχωρούσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο. Η Αντάντ ανέθετε στην Ελλάδα τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι της περιοχής θα αποφάσιζαν με δημοψήφισμα για την τύχη της.
Αναγνωρίζεται το ομόσπονδο ποντοαρμενικό κράτος.

1920

Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει αρχικά τα εδάφη της Μικράς Ασίας για τα οποία είχε εντολή από την Αντάντ. Λίγο αργότερα, με την άδεια του συνεδρίου του Παρισιού επεκτείνεται η ελληνική ζώνης κατοχής. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε, την άνοιξη του 1920, την Α. Θράκη και το καλοκαίρι του 1920, προήλασε σε βάθος 100-150 χλμ. καταλαμβάνοντας μια ζώνη εδαφών στη Μ. Ασία κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που όριζε η συνθήκη των Σεβρών.

1921

Καλοκαίρι. Τα ελληνικά στρατεύματα πραγματοποιούν μεγάλη επίθεση, που κόστισε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, φτάνοντας μέχρι τον ποταμό Σαγγάριο, λίγα χιλιόμετρα πριν την Άγκυρα.

1922

13/8: Εκδηλώνεται η τελική τουρκική επίθεση.
27/8: Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη.
Ξεσπά κίνημα στη Χίο και στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονταν μονάδες του ελληνικού στρατού που επέστρεφαν από τη Μικρά Ασία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εγκαταλείπει τη χώρα.
Η Ελλάδα αποδέχεται την ανακωχή των Μουδανιών με την οποία η Α. Θράκη ενσωματωνόταν στην Τουρκία.

1923

Καθιέρωση νέου ημερολογίου. Η 16η Φεβρουαρίου 1923 του παλαιού ημερολογίου γίνεται 1η Μαρτίου του νέου ημερολογίου.

1923

24/7: Υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία επισημοποιήθηκε η τουρκική κυριαρχία στη Μικρά Ασία και στην Α. Θράκη, ενώ παραχωρήθηκαν στην Τουρκία και η Ίμβρος με την Τένεδο. Ενσωματώτεναι η ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών (Ιανουάριος 1923), σύμφωνα με την οποία όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Τουρκίας έπρεπε να μετοικήσουν στην Ελλάδα και όλοι οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας να ακολουθήσουν τον αντίστροφο δρόμο. με την εξαίρεση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, καθώς και των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης.

1924

25/3: Η Βουλή με ψήφισμα ανακήρυξε τη Δημοκρατία. Ανακήρυξη της Β´ Ελληνικής Δημοκρατίας.

1929

24/10: Κατάρρευση των τιμών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. (Μαύρη Πέμπτη)

1931

Η Ιαπωνία καταλαμβάνει την κινεζική επαρχία της Μαντζουρίας.

1935

Νοέμβριος: Παλινόρθωση της μοναρχίας.

1936

4/8: Ο Γεώργιος Β´ και ο Μεταξάς κήρυξαν δικτατορία.

1936

Η φασιστική Ιταλία καταλαμβάνει την Αιθιοπία.
H Γερμανία, παραβιάζοντας τη συνθήκη των Βερσαλιών, καταλαμβάνει την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας.
Χίτλερ και Μουσολίνι συνάπτουν συμμαχία που έγινε γνωστή ως Άξονας Ρώμης-Βερολίνου.

1937

Η Ιαπωνία ξεκινά πόλεμο εναντίον της Κίνας.

1938

Η Γερμανία καταλαμβάνει - ενσωματώνει την Αυστρία.
29-30/9: Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τσάμπερλαιν και της Γαλλίας Νταλαντιέ υπογράφουν με τους Χίτλερ και Μουσολίνι τη συμφωνία του Μονάχου, με την οποία η Βρετανία και η Γαλλία αποδέχονταν την προσάρτηση της Δ. Τσεχοσλοβακίας (Βοημία) στη Γερμανία.

1939

H Βοημία προσαρτάται από τη ναζιστική Γερμανία και η Σλοβακία (Α. Τσεχοσλοβακία) ανακηρύσσεται ανεξάρτητη αλλά υπό γερμανική «προστασία» (γερμανικό προτεκτοράτο).
Η φασιστική Ιταλία καταλαμβάνει την Αλβανία.
Υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση (Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ).
1/9: Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.
Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ξεκινά ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.

1940

Απρίλιος-Μάιος: Η Γερμανία καταλαμβάνει τη Δανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και το Βέλγιο.
5-14/6: Οι Γερμανία καταλαμβάνει τη Γαλλία.
15/8: Iταλικό υποβρύχιο βυθίζει στην Τήνο το ελληνικό πολεμικό πλοίο Έλλη.
28/10: Ξεκινά η ιταλική εισβολή εναντίον της Ελλάδας.

1941

Aρχές Μαρτίου. Oι Ιταλοί εξαπολύουν μεγάλη αντεπίθεση, γνωστή ως «εαρινή επίθεση».
6/4: Oι Γερμανοί επιτίθενται στην Ελλάδα.
27/4: Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Αθήνα
20/5: Ξεκινά η Μάχη της Κρήτης.
30/5: Δύο φοιτητές, ο Μανόλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας υποστέλλουν τη σημαία των ναζί από την Ακρόπολη.
Ιούνιος. Γερμανικές δυνάμεις επιτίθενται εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.
7/12: Οι ΗΠΑ κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας και των δυνάμεων του Άξονα.

1943

Ο ιταλός στρατάρχης Μπαντόλιο υπογράφει ανακωχή.

1944

6/6: Οι συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποιούν απόβαση στις ακτές της Νορμανδίας (ΒΔ Γαλλία).
18/10: Απελευθέρωση της Αθήνας.
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
3/12: Συλλαλητήριο του Ε.Α.Μ. στην Πλατεία Συντάγματος. Ξεκινούν οι συγκρούσεις αγγλικών και κυβερνητικών δυνάμεων με δυνάμεις του Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ (Δεκεμβριανά).

1945

11/1: Σταματούν οι μάχες μεταξύ αγγλικών και κυβερνητικών δυνάμεων με τις δυνάμεις του Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ.
12/2: Υπογράφεται η συμφωνία της Βάρκιζας, με την οποία αφοπλίζονται οι αντάρτικες δυνάμεις. Στις 28/2 ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός.
2/5: Β΄ Πτώση του Βερολίνου. Οι Σοβιετικοί στρατιώτες καταλαμβάνουν το κτήριο του Ράιχσταγκ.
7/5: Ο στρατηγός Άλφρεντ Γιοντλ υπογράφει στη Ρενς άνευ όρων παράδοση, δίνοντας τέλος στη συμμετοχή της Γερμανίας στον πόλεμο.
17/7: Διάσκεψη του Πότσδαμ.
6/8: Ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα.
9/8: Ρίψη ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι.

1946

7/2: Το Ε.Α.Μ. αποφασίζει να μη μετάσχει στις πρώτες βουλευτικές εκλογές.
15/2: Εγκαινιάζεται επίσημα ο ENIAC, ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης
31/3: Στις βουλευτικές εκλογές αναδεικνύεται νικητής το Λαϊκό Κόμμα του Κ. Τσαλδάρη.
1/9: Διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου Β'.

1947

20/6: Υπογράφεται στην Αθήνα η ελληνοαμερικανική συμφωνία για την εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν.

1948

7/3: Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται επίσημα στην Ελλάδα.

1949

4/4: 12 χώρες υπογράφουν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δημιουργώντας το ΝΑΤΟ.
29/8: Λήγει το πολεμικό σκέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.

1951

15/4: Διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές αυτοδιοικητικές εκλογές στις οποίες είχαν δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά οι Ελληνίδες.

1952

30/3: Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του, Ηλίας Αργυριάδης, Δημήτρης Μπάτσης και Νίκος Καλούμενος, εκτελούνται στο Γουδί.
19/11: Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.

1953

18/1: Η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που εκλέγεται βουλευτής.

1955

6/10: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
8/12: Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί την Ευρωπαϊκή σημαία.

1956

4/1: Ο Κ. Καραμανλής ιδρύει την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).
23/10: Oυγγρική επανάσταση ενάντια στη Σοβιετική Ένωση.
4/11: Σοβιετικά στρατεύματα εισέρχονται στη Βουδαπέστη για να τερματίσουν την ουγγρική επανάσταση.

1958

1/1: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
11/5: Στις βουλευτικές εκλογές η Ε.Ρ.Ε. σχηματίζει κυβέρνηση με ποσοστό 41,16%. Η Ε.Δ.Α. αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%.

1960

21/3: Έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ε.Ο.Κ..
16/8: Η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1961

12/4: Ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα.
9/7: Υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ.
29/10: Στις βουλευτικές εκλογές πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η Ε.Ρ.Ε. με ποσοστό 50,81% και 176 έδρες. Ακολουθεί η Ένωσις Κέντρου με 33,66% και 100 έδρες και τρίτο το ΠΑΜΕ με 14,63% και 24 έδρες.

1962

1/11: Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ.

1963

22/5: Δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά του βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γρηγόρη Λαμπράκη από τους παρακρατικούς Σπύρο Γκοτζαμάνη και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη.
27/5: Πεθαίνει ο Γρ. Λαμπράκης.
24/10: Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
3/11: Στις βουλευτικές εκλογές η Ένωσις Κέντρου παίρνει 42,04%, ακολουθεί η Ε.Ρ.Ε. με 39,37% και η Ε.Δ.Α. με 14,34%.
10/12: Απονέμεται στο Γιώργο Σεφέρη το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1964

16/2: Στις βουλευτικές εκλογές η Ένωσης Κέντρου παίρνει το 52,72% και 171 έδρες έναντι 35,26% και 107 εδρών του συνασπισμού Ε.Ρ.Ε.-Προοδευτικών και 11,80% και 22 εδρών της Ε.Δ.Α.

1965

15/7: Παραιτείται η κυβέρνηση Παπανδρέου ύστερα από πλήρη διαφωνία ανακτόρων-πρωθυπουργού. Σχηματίζεται η νέα, βραχύβια κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα, σηματοδοτώντας την περίφημη αποστασία.
21/7: Δολοφονείται ο Σωτήρης Πέτρουλας.
4/8: Καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη-Νόβα.
29/8: Καταψηφίζεται και η κυβέρνηση Τσιριμώκου.
17/9: Ορκίζεται η τέταρτη "κυβέρνηση εθνικής ανάγκης".
24/9: Η κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου κερδίζει με οριακή πλειοψηφία (152-148) ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.
7/12: Ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄ και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ανακαλούν ταυτόχρονα τους αμοιβαίους αφορισμούς που είχαν τεθεί σε ισχύ από το 1054.

1966

20/12: Καταρρέει η κυβέρνηση Στεφανόπουλου.
22/12: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναθέτει εντολή σχηματισμού μεταβατικής κυβέρνησης στο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Παρασκευόπουλο.

1967

29/3: Παραιτείται η προσωρινή κυβέρνηση Ιωάννη Παρασκευόπουλου.
2/4: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναθέτει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.
21/4: Ο ταξίαρχος Στυλιανός Παττακός ηγείται πραξικοπήματος, εγκαθιδρύοντας Χούντα των Συνταγματαρχών που θα διαρκέσει επτά χρόνια.

1968

13/8: Ο Αλέξανδρος Παναγούλης προσπαθεί να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στη Βάρκιζα Αττικής.

1969

28/3: Ο Γιώργος Σεφέρης στηλιτεύει τη χούντα των Συνταγματαρχών με δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC.

1971

20/9: Κηδεύεται ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Η κηδεία του μετατρέπεται σε εκδήλωση της δυσαρέσκειας του λαού κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

1973

21/2: 4.000 φοιτητές καταλαμβάνουν τη Νομική Σχολή Αθηνών.
23/5: Κίνημα του Ναυτικού για την ανατροπή της δικτατορίας στην Ελλάδα.
8/10: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος διορίζει τον Σπύρο Μαρκεζίνη ως πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας με σκοπό να οδηγήσει την Ελλάδα στην κοινοβουλευτική εξουσία.
14/11: Αρχίζει η εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, μία μαζική εκδήλωση λαϊκής αντίθεσης στη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα.
1711: Εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο
25/11 Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της χούντας των συνταγματαρχών, ανατρέπεται μετά από πραξικόπημα με επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη.

1974

15/7: Πραξικόπημα στην Κύπρο: Η χούντα του Ιωαννίδη ανατρέπει με στρατιωτικό πραξικόπημα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μακάριο Γ', και τοποθετεί τον Νίκο Σαμψών. Ο Μακάριος καταφέρνει να διαφύγει.
20/7: Πραγματοποιείται τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
23/7: Ο Νίκος Σαμψών παραιτείται και στην Αθήνα η δικτατορία του Ιωαννίδη αναγκάζεται να παραδώσει την εξουσία στις πολιτικές δυνάμεις. Ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος παραιτείται και ο Φαίδων Γκιζίκης καλεί, με μεσολάβηση του Ευάγγελου Αβέρωφ, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να επιστρέψει από το Παρίσι.
24/7: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επανέρχεται στην Ελλάδα μετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Σχηματίζεται Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και λαμβάνει τυπικά τέλος η περίοδος της Στρατιωτικής Δικτατορίας.
14/8: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Τα τουρκικά στρατεύματα προελαύνουν και καταλαμβάνουν το 36,3% του κυπριακού εδάφους.
3/9: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
4/10: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
17/11: Ελληνικές βουλευτικές εκλογές: Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 54.37%.

1977

20/11: Βουλευτικές εκλογές: Εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 41,84% και 172 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση με 25,34% και 93 έδρες.

1981

1/1: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18/10: Βουλευτικές εκλογές: Το ΠΑΣΟΚ τκερδίζει τις εκλογές με το 48,06% των ψήφων και 172 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία με 35,88% κερδίζει 115 έδρες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 10,93% κερδίζει 13 έδρες.

1985

2/6: Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα κέρδισε τις εκλογές, και με ποσοστό 45,82% εξασφάλισε 161 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 40,85% εξασφάλισε 126 έδρες.

1989

18/6: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές με 44,28% των ψήφων έλαβε 145 έδρες, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με 39,13% 125 έδρες, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου με 13,13% 28 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία δε σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου αποφάσισαν τον σχηματισμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη με διακηρυγμένο στόχο την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο των υπευθύνων για την υπόθεση Κοσκωτά.
5/11 Στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 46,19% και 148 έδρες, χωρίς όμως και πάλι να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καθώς έλαβε 148 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ πήρε 40,67% και 128 έδρες.Ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου πήρε 10,97% και 21 έδρες.

1990

8/4: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, με το 46,89% των ψήφων έναντι 38,61% του ΠΑΣΟΚ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχηματίζει κυβέρνηση με οριακή κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

1993

10/10: Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές και σχηματίζει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.

1996

23/6: Πεθαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.

1999

1/1: Καθιερώνεται το ευρώ.