19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός