Συμπληρώστε την παρακάτω ακροστιχίδα με σύνθετες λέξεις.

Τα αρχικά γράμματα των λέξεων θα σχηματίσουν μία σύνθετη λέξη που σημαίνει «υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση».

Πάτα σ' ένα νούμερο για να δεις τις ερωτήσεις. Δώσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα ΑΠΟΔΟΧΗ ή Εnter. Αν δεν ξέρεις την απάντηση, πάτησε στο «Δώσε ένα γράμμα». Για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου, πάτα «ΕΛΕΓΧΟΣ»
1                                     
2                     
3                   
4                               
5                      
6                    
7                          
8                      
9                    
10                             
11                           
12                      
13                       
14                     

Οριζόντια

1. Το ύψος (απόσταση) ενός σημείου της γης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
2. Χαρτί για πέταμα
3. Αυτός που διαρκεί έξι ώρες
4. Η σπονδυλική στήλη
5. Στολίζω με σημαίες
6. Αυτός που ζει μέσα στο νερό
7. Αυτός που γράφει στίχους για τραγούδια
8. Ο φύλακας της σωματικής ακεραιότητας ενός ατόμου
9. Το τριγωνικό πλατύ κόκαλο στο πίσω μέρος των ώμων, η σπάλα
10. Μηχανή για ράψιμο
11. Αυτός που χωνεύεται εύκολα
12. Έμπορος υφασμάτων
13. Το Σάββατο και η Κυριακή μαζί
14. Μορφή ρύπανσης του περιβάλλοντος από δυνατούς θορύβους