ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ ΡΗΜΑΤΩΝ «Ε» Ή «ΑΙ» 

Αντιστοίχισε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους με την κατάλληλη κατάληξη με βάση τη φωνή και το πρόσωπο στα οποία βρίσκονται!

© Λάμπρου Πολυτίμη