ΠΑΤΡΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Νεοφύτου 10

 

Ψηφιδωτό (Opus tessellatum) με παράσταση από το κυνήγι του καλυδώνιου Κάπρου περίπου 3ος - 4ος αι. μ.Χ.

 

Το ψηφιδωτό ήταν τοποθετημένο στο δάπεδο αίθουσας πολυτελούς οικίας. Σε άλλο δωμάτιο της ίδιας οικίας βρέθηκε ψηφιδωτό με βλαστόσπειρα και γεωμετρικά μοτίβα.

Πλαισιώνεται από μαύρη ζώνη  με λευκούς ρόμβους και χωρίζεται οριζοντίως σε τρία τμήματα. Το αριστερό τμήμα φέρει μοτίβο με συμπλεκόμενους κύκλους που σχηματίζουν τετράφυλλα ενώ το δεξιό αστεροειδείς σχηματισμούς. Το κεντρικό θέμα πλαισιώνεται επάνω και κάτω με τριπλή σειρά φολιδωτού μοτίβου και περιμετρικά με κυματοειδή ταινία σε προοπτική.

Στο κέντρο της σύνθεσης, με τη μεγαλύτερη φθορά, εικονίζεται στο κάτω μέρος ο καλυδώνιος κάπρος ακολουθούμενος από δύο σκυλιά, ένα μαύρο κι ένα άσπρο. Δυστυχώς το κεφάλι του κάπρου έχει φθαρεί. Αριστερά τρεις μορφές, η Αταλάντη, ο Μελέαγρος και στο βάθος ο έφιππος Πολυδεύκης. Δεξιά του κάπρου κάθεται σε βράχο ο πληγωμένος Αγκαίος υποβασταζόμενος από τον αδελφό του Έποχο, ενώ ο Αμφιάραος ετοιμάζεται να τον περιποιηθεί. Πίσω του διακρίνεται ο έφιππος Κάστωρ. Στο κέντρο μάλλος ο Θησέας (με μεγάλη φθορά) και πίσω του κάποιος νέος με ακόντιο.

 

Το ψηφιδωτό εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, αίθουσα Ιδωτικού Βίου, εικόνα 16.

Opus tessellatum: Πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο με ψηφίδες από 0,5 ως 2 εκ.

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για την Αταλάντη, για τον Μελέαγρο, για την Άρτεμη και τον κάπρο της Καλυδώνας, τους Διόσκουρους, τον Αμφιάραο.Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:
Ακτύπη Κωνσταντίνα, Ρωμαϊκή Πάτρα Η χωροθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων στην τοπογραφία της πόλης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρόδος, 2020
Φωτεινή Κοκκίνη, Η απεικόνιση του καθημερινού βίου στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού χώρου κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2012

Πηγή Φωτογραφιών:
Η φωτογραφία από το ιστολόγιο της Blanka Ulaherova