ΠΑΤΡΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Νικήτα 60-66

 

Ψηφιδωτό (Opus tessellatum) με παράσταση Τρίτωνα σε θαλάσσιο ίππο, διαστάσεις 4,20x2,60μ., περίπου 3ος - 4ος αι. μ.Χ.

 

Στο ψηφιδωτό παριστάνεται ο θαλάσσιος δαίμονας Τρίτωνας να ιππεύει θαλάσσιο άλογο που καλπάζει προς τα δεξιά. Με το δεξιό χέρι κρατάει κοντά στο κεφάλι του αλόγου το ηνίο ενώ με το αριστερό ίσως λαγωβόλο (όπως το ψηφιδωτό στην Έφεσο), αντικείμενο που έφεραν οι βίαιες θεότητες. Εικονίζεται ως ιχθυοκένταυρος, με ανθρώπινο σώμα ως τον ομφαλό και από εκεί και κάτω με πόδια αλόγου και ουρά ψαριού.

Η σύνθεση περιβάλλεται από φαρδύ πολύχρωμο αλυσοειδή πλοχμό και εξωτερικά από ζώνη με μαύρα γραμμικά γεωμετρικά μοτίβα με αστεροειδείς σχηματισμούς από ρόμβους και τετράγωνα που σχηματίζουν συμπλεκόμενα πολύγωνα. Στο κέντρο κάθε πολύγωνου ένα Χ. Μεταγενέστεροι κιβωτιόσχημοι τάφοι κατέστρεψαν το κάτω αριστερό τμήμα του ψηφιδωτού.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον Τρίτωνα εδώ.

Το ψηφιδωτό εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, αίθουσα Ιδωτικού Βίου.

Opus tessellatum: Πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο με ψηφίδες από 0,5 ως 2 εκ.Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:
Ακτύπη Κωνσταντίνα, Ρωμαϊκή Πάτρα Η χωροθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων στην τοπογραφία της πόλης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρόδος, 2020
Φωτεινή Κοκκίνη, Η απεικόνιση του καθημερινού βίου στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού χώρου κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2012

Πηγή Φωτογραφιών:
Η πρώτη φωτογραφία από το ιστολόγιο «Μουσεία της Ελλάδας».
Η δεύτερη φωτογραφία από την πρώτη πηγή.