Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 123-124


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατά Κτησιφώντος, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι για την προσφορά του στην πατρίδα, το 336 π.Χ., δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) Την πρόταση προσέβαλε με γραφήν παρανόμων δεσμός ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.. Ο Αισχίνης εκφώνησε τον Κατά Κτησιφώντος λόγο, ενώ ο Δημοσθένης τον Υπέρ Κτησιφώντος περί στεφάνου. Ο Αισχίνης έχασε στον δικαστικό αγώνα και κατέφυγε στην Έφεσο και έπειτα στη Ρόδο, όπου έδινε μαθήματα ρητορικής ως τον θάνατό του.

 

Το κείμενο

 

[123] Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἥκομεν ἕωθεν εἰς τὸν προειρημένον τόπον, καὶ κατέβημεν εἰς τὸ Κιρραῖον πεδίον, καὶ τὸν λιμένα κατασκάψαντες καὶ τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες ἀνεχωροῦμεν. ταῦτα δὲ ἡμῶν πραττόντων οἱ Λοκροὶ οἱ Ἀμφισσεῖς, ἑξήκοντα στάδια ἄπωθεν οἰκοῦντες Δελφῶν, ἦλθον ἐφ’ ἡμᾶς μεθ’ ὅπλων πανδημεί· καὶ εἰ μὴ δρόμῳ μόλις ἐξεφύγομεν εἰς Δελφούς, ἐκινδυνεύσαμεν ἂν ἀπολέσθαι. [124] Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Κόττυφος ὁ τὰς γνώμας ἐπιψηφίζων ἐκκλησίαν ἐποίει τῶν Ἀμφικτυόνων· ἐκκλησίαν γὰρ ὀνομάζουσιν, ὅταν τις μὴ μόνον τοὺς πυλαγόρους καὶ τοὺς ἱερομνήμονας συγκαλέσῃ, ἀλλὰ καὶ τοὺς θύοντας καὶ τοὺς χρωμένους τῷ θεῷ. ἐνταῦθ’ ἤδη πολλαὶ μὲν τῶν Ἀμφισσέων ἐγίγνοντο κατηγορίαι, πολὺς δ’ ἔπαινος ἦν κατὰ τῆς ἡμετέρας πόλεως· τέλος δὲ παντὸς τοῦ λόγου ψηφίζονται ἥκειν τοὺς ἱερομνήμονας πρὸ τῆς ἐπιούσης πυλαίας ἐν ῥητῷ χρόνῳ εἰς Πύλας, ἔχοντας δόγμα καθ’ ὅ τι δίκας δώσουσιν οἱ Ἀμφισσεῖς ὑπὲρ ὧν εἰς τὸν θεὸν καὶ τὴν γῆν τὴν ἱερὰν καὶ τοὺς Ἀμφικτύονας ἐξήμαρτον. ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω, ἀναγνώσεται τὸ ψήφισμα ὑμῖν ὁ γραμματεύς.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἥκομεν ἕωθεν εἰς τὸν προειρημένον τόπον, καὶ κατέβημεν εἰς τὸ Κιρραῖον πεδίον, καὶ τὸν λιμένα κατασκάψαντες καὶ τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες ἀνεχωροῦμεν. ταῦτα δὲ ἡμῶν πραττόντων οἱ Λοκροὶ οἱ Ἀμφισσεῖς, ἑξήκοντα στάδια ἄπωθεν οἰκοῦντες Δελφῶν, ἦλθον ἐφ᾽ ἡμᾶς μεθ᾽ ὅπλων πανδημεί: καὶ εἰ μὴ δρόμῳ μόλις ἐξεφύγομεν εἰς Δελφούς, ἐκινδυνεύσαμεν ἂν ἀπολέσθαι. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Κόττυφος τὰς γνώμας ἐπιψηφίξων ἐκκλησίαν ἐποίει τῶν Ἀμφικτυόνων: ἐκκλησίαν γὰρ ὀνομάζουσιν, ὅταν τις μὴ μόνον τοὺς πυλαγόρους καὶ τοὺς ἱερομνήμονας συγκαλέσῃ, ἀλλὰ καὶ τοὺς θύοντας καὶ τοὺς χρωμένους τῷ θεῷ. ἐνταῦθ᾽ ἤδη πολλαὶ μὲν τῶν Ἀμφισσέων ἐγίγνοντο κατηγορίαι, πολὺς δ᾽ ἔπαινος ἦν κατὰ τῆς ἡμετέρας πόλεως: τέλος δὲ παντὸς τοῦ λόγου ψηφίξονται ἥκειν τοὺς ἱερομνήμονας πρὸ τῆς ἐπιούσης πυλαίας ἐν ῥητῷ χρόνῳ εἰς Πύλας, ἔχοντας δόγμα καθ᾽ τι δίκας δώσουσιν οἱ Ἀμφισσεῖς ὑπὲρ ὧν εἰς τὸν θεὸν καὶ τὴν γῆν τὴν ἱερὰν καὶ τοὺς Ἁμφικτύονας ἐξήμαρτον. ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω, ἀναγνώσεται τὸ ψήφισμα ὑμῖν γραμματεύς.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἡ ὑστεραία: η επόμενη μέρα

ἥκω: έχω έρθει

ἔωθεν: από το πρωί, από τα χαράματα

κατασκάπτω: σκάβω βαθιά, καταστρέφω συθέμελα, από τα θεμέλια

ἐμπρήσαντες: του ρ. ἐμπίμπρημι: καίω, πυρπολώ

ἄπωθεν: μακριά από

πανδημεί (και πανδημί): όλοι μαζί

ἐκφεύγω: ξεφεύγω, διαφεύγω, αθωώνομαι

ἀπολέσθαι: του ρ. ἀπόλλυμι: καταστρέφω, αφανίζω, σκοτώνω

ἐπιοῦσα: η επόμενη

ἐπιοῦσα: του ρ. ἐπέρχομαι: προχωρώ, έρχομαι ύστερα από κάποιον άλλον // βαδίζω εναντίον κάποιου, επιτίθεμαι // ανεβαίνω στο βήμα

πυλαγόρας: ο αντιπρόσωπος μιας πόλης για πολιτικά ζητήματα στο αμφικτυονικό συνέδριο

ἱερομνήμων: ιερογραμματέας, ο αντιπρόσωπος μιας πόλης για θρησκευτικά ζητήματα στο αμφικτυονικό συνέδριο

πυλαῖα: σύνοδος, συνέδριο αμφικτυονικό

δόγμα: γνώμη, δοξασία, για πολιτικά ζητήματα: απόφαση

δίκας δίδωμι: δέχομαι να υποβληθώ σε δίκη, τιμωρώ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω, 

. ἥκομεν, κατέβημεν, ἐξεφύγομεν, ψηφίζονται: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
ἥκομεν ἥκομεν ἥξομεν ἥξαμεν -- --
καταβαίνομεν κατεβαίνομεν καταβησόμεθα κατέβημεν καταβεβήκαμεν κατεβεβήκεμεν
ἐκφεύγομεν ἐξεφεύγομεν ἐκφευξούμεθα / ἐκφευξόμεθα ἐξεφύγομεν ἐκπεφεύγαμεν ἐξεπεφεύγεμεν
ψηφίζονται ἐψηφίζοντο ψηφιοῦνται,ψηφισθήσονται ἐψηφίσαντο,ἐψηφίσθησαν ἐψηφισμένοι εἰσί ἐψηφισμένοι ἦσαν

 

. κατέβημεν, ἐγίγνοντο, ἐξημάρτετε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β' πληθυντικό του αόριστου β'

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
κατέβητε καταβῆτε καταβαίητε / καταβαῖτε κατάβητε
ἐγένεσθε γένησθε γένοισθε γένεσθε
ἐξημάρτετε ἐξαμάρτητε ἐξαμάρτοιτε --