Ελληνικός Πολιτισμός, Θεματογραφία στο διαδίκτυο


 

 

Θεματογραφία αρχαίων ελληνικών κειμένων με πλήρη συντακτική ανάλυση και ασκήσεις.

 

Αφιερώνεται ολόψυχα σ' όσους/ες δεν έχουν πρόσβαση σε αγορασμένη γνώση ή σ' όσους/ες δεν αρκούνται στα όσα παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα και αναζητούν το παραπανίσιο.

 

Διάλεξε ένα κείμενο από τον παρακάτω κατάλογο.

Στη συνέχεια κατέβασε το αρχείο pdf ή doc που θα βρεις σε κάθε ενότητα, προσπάθησε να επεξεργαστείς το κείμενο όσο μπορείς και να απαντήσεις στις ερωτήσεις.

 

Έχε πάντα υπόψη σου ότι το λάθος έχει την ίδια αξία με το σωστό.

 

Στην «πλοήγηση» () θα βρεις διάφορους χρήσιμους δεσμούς. Πατώντας το επιστρέφεις σ' αυτήν τη σελίδα

 

Όλα τα κείμενα, εκτός από τη συντακτική ανάλυση και τη μετάφραση, περιλαμβάνουν δεσμούς προς σελίδες με πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον συγγραφέα και το έργο του, καθώς και ασκήσεις γραμματικής.

Τα κείμενα που συνοδεύονται από ** έχουν και επιπλέον ασκήσεις συντακτικού.

 

Καλή δύναμη

 

Διάλεξε συγγραφέα και κείμενο

Μπορείς να ταξινομήσεις τον πίνακα ανά συγγραφέα ή ανά συντακτικό φαινόμενο, πατώντας στις ανάλογες ετικέτες.
Μπορείς επίσης να ταξινομήσεις τον πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ανά συγγραφέα ή ανά συντακτικό φαινόμενο, πατώντας στις ετικέτες δύο φορές.

Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6 ** Προτάσεις, ειδικές
Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 123-124 Υποκείμενο μετοχής
Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 169-170 ** Προτάσεις, τελικές
Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 6-7 Προτάσεις, πλάγιες ερωτηματικές
Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 180 Προτάσεις, αναφορικές
Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 192-193 ** Προτάσεις, υποθετικές
Αισχίνης, Περί της Παραπρεσβείας, 1-2 Προτάσεις, αναφορικές
Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων, 6 Προτάσεις, ειδικές
Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων, 7 ** Μετοχή, χρονική
Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων, 106-107 Ρήματα με αιτιατική
Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων, 141-143 Προσδιορισμοί, επιθετικός - κατηγορηματικός
Αντιφών, Περί του Ηρώδου φόνου 74-76 Προσδιορισμοί, ετερόπτωτοι - επιρρηματικοί
Αντιφών, Περί του χορευτού 2 Προτάσεις, πλάγιες ερωτηματικές διμελείς
Αντιφών, Περί του χορευτού 33 ** Προσδιορισμοί, επιθετικός - κατηγορηματικός
Δημοσθένης, Επιτάφιος, 1 ** Γενική, αντικειμενική
Δημοσθένης, Επιτάφιος, 10-11 Δοτική, ποσού, παραβολικά ζεύγη
Δημοσθένης, Επιτάφιος, 13-14 ** Προτάσεις, παραχωρητικές
Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37 ** Απρόσωπη σύνταξη
Δημοσθένης, Περί της Παραπρεσβείας, 131-132 ** Μετοχή, επιθετική - επιρρηματική
Δημοσθένης, Περί της Παραπρεσβείας, 338-340 ** Προσδιορισμοί, επιθετικός - κατηγορηματικός
Δημοσθένης, Περί του Στεφάνου, 25-26 Ρήμα, διαθέσεις
Δημοσθένης, Περί του Στεφάνου, 102-103 Προτάσεις, αναφορικές
Δημοσθένης, Περί του Στεφάνου, 171-172 Προτάσεις, πλάγιες ερωτηματικές - υποθετικές
Δημοσθένης, Περί του Στεφάνου, 204-205 Αντικείμενο
Δημοσθένης, Υπέρ των Μεγαλοπολιτών, 24-26 ** Προσδιορισμοί, επιθετικός - κατηγορηματικός - επεξήγηση
Δημοσθένης, Υπέρ των Μεγαλοπολιτών, 27-28 Προτάσεις, υποθετικές
Δημοσθένης, Περί των Συμμοριών, 1-2 Απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία
Δημοσθένης, Περί των Συμμοριών, 3-4 Μετοχή, κατηγορηματική
Θουκυδίδης, 1. 91** Προτάσεις, ονοματικές - επιρρηματικές
Θουκυδίδης, 1. 130** Απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία
Θουκυδίδης, 1. 136 Προσδιορισμοί, εμπρόθετοι
Θουκυδίδης, 2. 10. 1-3** Προσδιορισμοί, εμπρόθετοι
Θουκυδίδης, 2. 256,6-257,2** Μετοχή, κατηγορηματική
Θουκυδίδης, 3. 41.1-42.2 ** Απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία
Θουκυδίδης, 3. 113. 5-6 Προτάσεις, υποθετικοί λόγοι
Θουκυδίδης, 7. 72 ** Μετοχή, χρονική
Θουκυδίδης, 7. 83 Απαρέμφατο άναρθρο, προσδ. αναφοράς
Ισαίος, Περί του Κλεωνύμου κλήρου, 17 ** Δοτική, προσωπική - αναφοράς
Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 13-14 ** Μετοχή, επιθετική
Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 25-27 ** Μετοχή
Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 60-62 ** Μετοχή, κατηγορηματική
Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 80-81 Προτάσεις, συμπερασματικές
Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 3-4 ** Προτάσεις, αναφ., υποθ., συμπ., αιτιολ., τελ.
Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 11-12 Μετοχή, επιρρηματική
Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 93-94 Προτάσεις, συμπερασματικές
Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 73-74 Προτάσεις, αιτιολογικές
Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 117-119 ** Προτάσεις, συμπερασματικές
Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 120-121 Προτάσεις, ευθείες ερωτηματικές
Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 33-35 ** Προσδιορισμοί, επιρρηματικοί - εμπρόθετοι
Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 186-187 ** Απαρέμφατο, δυνητικό
Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 253-255 Προτάσεις, αναφορικές
Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 291-292 ** Προσδιορισμοί, ετερόπτωτοι - επιρρηματικοί
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 7-8 ** Προτάσεις, αναφορικές - ειδικές
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 9-11 ** Προτάσεις, αναφορικές - ειδικές
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 31-32 Προτάσεις, αναφορικές
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 39-40 Δοτική, ποιητικού αιτίου
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 54-55 ** Μετοχή, αιτιολογική
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 57-58 ** Προτάσεις, υποθετικές - συμπερασματικές
Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 119-120 Προτάσεις, απαρεμφατικές
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 5-7 ** Γενική, αντικειμενική
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 18-19 Απαρέμφατο, τελικό
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 20-21 ** ΝΕΟ Προτάσεις, υποθετικές
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 42-44 Κατηγορούμενο, επιρρηματικό - προληπτικό
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 48-50  ΝΕΟ Απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία
Ισοκράτης, Προς Δημόνικον, 50-52 Δοτική
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 7-8 Απαρέμφατο ως ρήμα
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 17 Μετοχή
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 60-61 Προτάσεις, χρονικές - υποθετικές
Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 1-2 ** Δοτική, προσωπική - αντικειμενική
Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 5-7 Προτάσεις, τελικές
Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 37-38 Γενική, τόπου, αφετηρίας
Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 92-93 ** Προδιορισμοί, επιθετικός - κατηγορηματικός
Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Λιποταξίου 11-13 Προτάσεις, υποθετικές
Λυσίας, Απολογία δωροδοκίας 11-13 ** Δοτική, προσωπική - αντικειμενική
Λυσίας, Επιτάφιος, 4-5 Προσδιορισμοί, επιρρηματικοί - εμπρόθετοι
Λυσίας, Επιτάφιος, 27-29 ** Μετοχή, επιθετική - επιρρηματική
Λυσίας, Επιτάφιος, 41-43 Γενική, κτητική - διαιρετική - αντικειμενική - συγκριτική
Λυσίας, Επιτάφιος, 44-46 ** Προτάσεις, υποθετικές
Λυσίας, Επιτάφιος, 70-71 Γενική
Λυσίας, Επιτάφιος,  72-74 Γενική, συγκριτική
Λυσίας, Επιτάφιος,  77-78 ** Κατηγορούμενο
Λυσίας, Επιτάφιος,  79-81 ** παραθετικά
Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους, 2-3 Προσδιορισμοί, επιθετικός
Λυσίας, Περί δημεύσεως, 20-22 Προτάσεις, υποθετικές
Λυσίας, Κατά Νικομάχου, 31-33 ΝΕΟ Ποιητικό αίτιο
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 1, 3, 3-4 Προσδιορισμοί, επιρρηματικοί - εμπρόθετοι
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 2, 1, 4-6 Γενική, κατηγορηματική
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 3, 2, 18-20 Μετοχή, επιρρηματική
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 3, 2, 26-28 Προτάσεις, τελικές
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 5, 5, 7-9 Προτάσεις, είδη
Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 7, 4, 15-16 Σύνδεση υποτακτική
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 1, 6, 2-4 Αντικείμενο, σύστοιχο;
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 3, 9, 1-3 Εγκλίσεις
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 3, 9, 4-5 ** Κατηγορούμενο
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 3, 9, 10-11 Μετοχή, κατηγορηματική
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 3, 12, 5-7 Απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία
Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 4, 4, 15-16 Προτάσεις, υποθετικές - παραχωρητική
Ξενοφώντας, Ελληνικά, Α', 1, 27-28** Προτάσεις, πλάγιες ερωτηματικές
Ξενοφώντας, Ελληνικά, Γ', 2, 11-12 Προσδιορισμοί, ονοματικοί, επιρρηματικοί
Πλάτωνας, Γοργίας 483b-c** Προτάσεις, αναφορικο-υποθετικές
Πλάτωνας, Γοργίας 507c-e Ρηματικά επίθετα, -τος - τέος
Πλάτωνας, Απολογία 31a-c** Προτάσεις, υποθετικές - ειδικές
Πλάτωνας, Απολογία 38c-d Προτάσεις, παραχωρητικές
Πλάτωνας, Πολιτεία 473c-e Προτάσεις, υποθετικές - αναφορικές - ειδικές
Πλάτωνας, Μενέξενος, 240** Απαρέμφατο - Μετοχή υποθετική
Πλάτωνας, Μενέξενος, 244 ** Μετοχή, επιθετική - επιρρηματική
Πλάτωνας, Μενέξενος, 246d-246e** Προτάσεις, χρονικές - ειδικές
Πλάτωνας, Μενέξενος, 246e-247b** Προτάσεις, υποθετικές
Πλάτωνας, Μενέξενος, 247e-248b** Μετοχή, κατηγορηματική
Υπερείδης, Επιτάφιος, 15-17 Απαρέμφατο
Υπερείδης, Επιτάφιος, 41-42 Υποκείμενο απρ. ρημάτων και εκφράσεων

 

Άδεια Creative Commons