Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων 141-143


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ανδοκίδη

 

Βικιπαίδεια

Περί των μυστηρίων, Περί των μυστηρίων

Περισσότερα κείμενα του Ανδοκίδη: Πύλη

 

Για το κείμενο

 

Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την ἔνδειξιν ἀσεβείας, δηλαδή την κατηγορία ότι παραβίασε το διάταγμα του Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να παρευρίσκονται στα Ελευσίνια Μυστήρια. Θυμίζουμε ότι ο ρήτορας είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση της διακωμώδησης των μυστηρίων στην υπόθεση των Ερμοκοπιδών, που συγκλόνισε την Αθήνα κατά το 415 π.Χ., οπότε φυλακίστηκε και εξορίστηκε.
Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Το κείμενο

 

[141]  δέομαι οὖν ἁπάντων ὑμῶν περὶ ἐμοῦ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, ἥνπερ καὶ περὶ τῶν ἐμῶν προγόνων, ἵνα κἀμοὶ ἐγγένηται ἐκείνους μιμήσασθαι, ἀναμνησθέντας αὐτῶν ὅτι ὅμοιοι τοῖς πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίοις τῇ πόλει γεγένηνται, πολλῶν ἕνεκα σφᾶς αὐτοὺς παρέχοντες τοιούτους, μάλιστα δὲ τῆς εἰς ὑμᾶς εὐνοίας, καὶ ὅπως, εἴ ποτέ τις αὐτοῖς ἢ τῶν ἐξ ἐκείνων τινὶ κίνδυνος γένοιτο ἢ συμφορά, σῴζοιντο συγγνώμης παρ᾽ ὑμῶν τυγχάνοντες. εἰκότως δ᾽ ἂν αὐτῶν μεμνῇσθε: [142] καὶ γὰρ τῇ πόλει ἁπάσῃ αἱ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἀρεταὶ πλείστου ἄξιαι ἐγένοντο. ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρες, αἱ νῆες διεφθάρησαν, πολλῶν βουλομένων τὴν πόλιν ἀνηκέστοις συμφοραῖς περιβαλεῖν, Λακεδαιμόνιοι ἔγνωσαν ὅμως τότε ἐχθροὶ ὄντες σῴζειν τὴν πόλιν διὰ τὰς ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἀρετάς, οἳ ὑπῆρξαν τῆς ἐλευθερίας ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. [143] ἐπειδὴ τοίνυν καὶ ἡ πόλις ἐσώθη δημοσίᾳ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἀρετάς, ἀξιῶ κἀμοὶ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἀρετὰς σωτηρίαν γενέσθαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[141]  δέομαι οὖν ἁπάντων ὑμῶν περὶ ἐμοῦ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχεινἥνπερ καὶ περὶ τῶν ἐμῶν προγόνωνἵνα κἀμοὶ ἐγγένηται ἐκείνους μιμήσασθαιἀναμνησθέντας αὐτῶν ὅτι ὅμοιοι τοῖς πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίοις τῇ πόλει γεγένηνταιπολλῶν ἕνεκα σφᾶς αὐτοὺς παρέχοντες τοιούτουςμάλιστα δὲ τῆς εἰς ὑμᾶς εὐνοίαςκαὶ ὅπωςεἴ ποτέ τις αὐτοῖς τῶν ἐξ ἐκείνων τινὶ κίνδυνος γένοιτο2 συμφοράσῴζοιντο συγγνώμης παρ᾽ ὑμῶν τυγχάνοντεςεἰκότως δ᾽ ἂν αὐτῶν μεμνῇσθε: [142] καὶ γὰρ τῇ πόλει ἁπάσῃ αἱ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἀρεταὶ πλείστου ἄξιαι ἐγένοντοἐπειδὴ γάρ ἄνδρεςαἱ νῆες διεφθάρησανπολλῶν βουλομένων τὴν πόλιν ἀνηκέστοις συμφοραῖς περιβαλεῖνΛακεδαιμόνιοι ἔγνωσαν ὅμως τότε ἐχθροὶ ὄντες σῴζειν τὴν πόλιν διὰ τὰς ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἀρετάςοἳ ὑπῆρξαν τῆς ἐλευθερίας ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. [143] ἐπειδὴ τοίνυν καὶ πόλις ἐσώθη δημοσίᾳ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἀρετάςἀξιῶ κἀμοὶ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἀρετὰς σωτηρίαν γενέσθαι.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐγγένηται: του ρ. ἐγγίγνομαι, ως απρόσωπο με τη σημασία του επιτρέπεται ή είναι δυνατό ψηφίδες

ἀναμνησθέντας: του ρ. ἀναμιμνῄσκω θυμίζω κάτι σε κάποιον, ανακαλώ στη μνήμη, μνημονεύω ψηφίδες

εὔνοια: καλή θέληση, ευμένεια, αγαθότητα, καλοσύνη ψηφίδες

εἰκότως: κατά πάσα πιθανότητα, καταλλήλως, δικαίως, εύλογα, φυσικά ψηφίδες

ἀνήκεστος: ανίατος, αγιάτρευτος, μη ιάσιμος, μοιραίος, ολέθριος ψηφίδες

δημοσίᾳ από το επίθετο δημόσιος, ως επίρρημα: με κοινή συγκατάθεση, κοινή συναινέσει ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

 

Η μετάφραση είναι αντιγραμμένη από: Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

1. 1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων στον τύπο που βρίσκονται: ἐγγένηται

 

  ἐγγένηται σῴζοιντο μεμνῇσθε
ενεστώτας ἐγγίγνηται σῴζοιντο μιμνῄσκοισθε
μέλλοντας   σώσοιντο μνήσοισθε
παθ. μέλ   σωθήσοιντο μνησθήσοισθε
αόριστος   σώσαιντο  
αόρ. β' ἐγγένηται    
παθ. αόρ. ἐγγενηθῇ σωθείησαν / σωθεῖεν μνησθείητε / μνησθεῖτε
παρακείμενος ἐγγεγενημένος ᾖ
ἐγγεγονώς ᾖ
σεσωμένοι εἴησαν - εἶεν μεμνῇσθε
υπερσυντέλικος      

 

2. Να γραφτούν οι παρακάτω λέξεις στον τύπο που ζητείται:

 

ἁπάσῃ, δοτ. πληθ. | ἁπάσαις

πόλει, αιτ. πληθ. | πόλεις

σφᾶς, αιτ. ενικ. α’ προσώπου | ἐμέ

τοιούτους, γεν. ενικ. | τοιούτου

ἄνδρες, δοτ. πληθ. | ἀνδράσιν

νῆες, κλητ. ενικ. | ναῦ

ἀνηκέστοις, γεν. ενικ. | ἀνηκέστου

προγόνων, αιτ. ενικ. | πρόγονον