Αντιφών, Περί του χορευτού 2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αντιφώντα

 

Βικιπαίδεια

Περί του χορευτού,

Κείμενα του Αντιφώντα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

 

Για το κείμενο

 

Ο Αντιφών ο Ραμνούσιος, γεννήθηκε πιθανόν το 480 π.Χ. και πέθανε το 410 π.Χ.. Καταγόταν από τον Ραμνούντα της Αττικής και ήταν Αθηναίος πολιτικός . Ο λόγος «Περὶ τοῦ χορευτοῦ» γράφτηκε για το εξής γεγονός: Το 419 π.Χ. ένας πλούσιος Αθηναίος ορίστηκε χορηγός για διθυραμβικό χορό παίδων που θα συμμετείχε στα Θαργήλια. Στη διάρκεια των δοκιμών, που γίνονταν στο σπίτι του χορηγού, ένα από τα αγόρια του χορού πέθανε, όταν του έδωσαν να πιει κάτι (φάρμακον) - εὐφωνίας χάριν, σύμφωνα με την αρχαία υπόθεση του λόγου. Ο αδερφός του νεκρού Διοδότου Φιλοκράτης μήνυσε τον χορηγό, που δεν ήταν παρών την κρίσιμη ημέρα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο, χωρίς όμως να του καταλογίζει πρόθεση -του καταλόγιζε, κατά την αρχαία ορολογία, την βούλευσιν, που δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε πρόθεση. Το αδίκημα επέσυρε την ποινή της εξορίας. Για την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων φόνου υπήρχε ειδικό δικαστήριο, το Παλλάδιο. Ο κατηγορούμενος, που ήταν πρόσωπο με ισχύ και είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλους, επίσης ισχυρούς, υποστηρίζει ότι ο κατήγορος υποκινείται από τους αντιπάλους του, που ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τον εξουδετερώσουν, επειδή, σύμφωνα με το αθηναϊκό δίκαιο, αρκούσε και μόνο η υποβολή μηνύσεως για φόνο, για να χάσει κάποιος θεμελιώδη δικαιώματα, κατ᾽ ουσίαν να αποκλειστεί από την πολιτική ζωή.

 

Το κείμενο

 

[2] καὶ τοὺς μὲν νόμους οἳ κεῖνται περὶ τῶν τοιούτων πάντες ἂν ἐπαινέσειαν κάλλιστα νόμων κεῖσθαι καὶ ὁσιώτατα. ὑπάρχει μὲν γὰρ αὐτοῖς ἀρχαιοτάτοις εἶναι ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἔπειτα τοὺς αὐτοὺς αἰεὶ περὶ τῶν αὐτῶν, ὅπερ μέγιστον σημεῖον νόμων καλῶς κειμένων: ὁ χρόνος γὰρ καὶ ἡ ἐμπειρία τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους. ὥστ᾽ οὐ δεῖ ὑμᾶς ἐκ τῶν λόγων τοῦ κατηγοροῦντος τοὺς νόμους μαθεῖν εἰ καλῶς ἔχουσιν ἢ μή, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νόμων τοὺς τούτων λόγους, εἰ ὀρθῶς ὑμᾶς καὶ νομίμως διδάσκουσιν ἢ οὔ.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[2] καὶ τοὺς μὲν νόμους οἳ κεῖνται περὶ τῶν τοιούτων πάντες ἂν ἐπαινέσειαν κάλλιστα νόμων κεῖσθαι καὶ ὁσιώτατα. ὑπάρχει μὲν γὰρ αὐτοῖς ἀρχαιοτάτοις εἶναι ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἔπειτα τοὺς αὐτοὺς αἰεὶ περὶ τῶν αὐτῶν, ὅπερ μέγιστον σημεῖον νόμων καλῶς κειμένων χρόνος γὰρ καὶ ἐμπειρία τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους. ὥστ᾽ οὐ δεῖ ὑμᾶς ἐκ τῶν λόγων τοῦ κατηγοροῦντος τοὺς νόμους μαθεῖν εἰ καλῶς ἔχουσιν μή, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νόμων τοὺς τούτων λόγους, εἰ ὀρθῶς ὑμᾶς καὶ νομίμως διδάσκουσιν οὔ.

 

 

Λεξιλογικά

 

κεῖμαι: λέγεται για νόμους, κεῖται νόμος, ο νόμος έχει τεθεί, έχει θεσπιστεί ψηφίδες

ὅσιος: καθαγιασμένος, επικυρωμένος από τον θεϊκό νόμο ψηφίδες

ἀρχαῖος: αρχαίος, πρωτογενής, παλαιός ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. Να γίνει εγκλητική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων και να γραφτούν επίσης το απαρέμφατο και η μετοχή: ἐπαινέσειαν, ἔχουσιν

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή
ἐπῄνεσανἐπαινέσωσινἐπαινέσειανἐπαινεσάντων
ἐπαινεσάτωσαν
ἐπαινέσαιἐπαινέσας,
ἐπαινέσασα,
ἐπαινέσαν
ἔχουσινἔχωσιν(ν)ἔχοιενἐχέτωσαν
ἐχόντων
ἔχεινἔχων
ἔχουσα
ἔχον

 

 

2. Να γραφεί η δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος των παρακάτω αντωνυμιών: οἳ, τοιούτων, αὐτοῖς, τούτων

οἳ: → αἷς

τοιούτων → τοιαύταις

αὐτοῖς → αὐταῖς

τούτων → ταύταις

 

3. Να γραφτούν τα παραθετικά των επιρρημάτων: ὁσιώτατα, ὀρθῶς

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
ὁσίωςὁσιαίτερον / ὁσιώτερονὁσιαίτατα / ὁσιώτατα
ὀρθῶςὀρθότερονὀρθότατα