Αντιφών, Περί του χορευτού 33, © Εύη Πεπέ


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αντιφώντα

 

Βικιπαίδεια

Περί του χορευτού,

Κείμενα του Αντιφώντα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

 

Για το κείμενο

 

Ο Αντιφών ο Ραμνούσιος, γεννήθηκε πιθανόν το 480 π.Χ. και πέθανε το 410 π.Χ.. Καταγόταν από τον Ραμνούντα της Αττικής και ήταν Αθηναίος πολιτικός . Ο λόγος «Περὶ τοῦ χορευτοῦ» γράφτηκε για το εξής γεγονός: Το 419 π.Χ. ένας πλούσιος Αθηναίος ορίστηκε χορηγός για διθυραμβικό χορό παίδων που θα συμμετείχε στα Θαργήλια. Στη διάρκεια των δοκιμών, που γίνονταν στο σπίτι του χορηγού, ένα από τα αγόρια του χορού πέθανε, όταν του έδωσαν να πιει κάτι (φάρμακον) - εὐφωνίας χάριν, σύμφωνα με την αρχαία υπόθεση του λόγου. Ο αδερφός του νεκρού Διοδότου Φιλοκράτης μήνυσε τον χορηγό, που δεν ήταν παρών την κρίσιμη ημέρα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο, χωρίς όμως να του καταλογίζει πρόθεση -του καταλόγιζε, κατά την αρχαία ορολογία, την βούλευσιν, που δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε πρόθεση. Το αδίκημα επέσυρε την ποινή της εξορίας. Για την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων φόνου υπήρχε ειδικό δικαστήριο, το Παλλάδιο. Ο κατηγορούμενος, που ήταν πρόσωπο με ισχύ και είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλους, επίσης ισχυρούς, υποστηρίζει ότι ο κατήγορος υποκινείται από τους αντιπάλους του, που ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τον εξουδετερώσουν, επειδή, σύμφωνα με το αθηναϊκό δίκαιο, αρκούσε και μόνο η υποβολή μηνύσεως για φόνο, για να χάσει κάποιος θεμελιώδη δικαιώματα, κατ᾽ ουσίαν να αποκλειστεί από την πολιτική ζωή.

 

Το κείμενο

 

[33] ἡγοῦμαι μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ἀποδεδειγμένων, ὦ ἄνδρες, δικαίως ἄν μου ἀποψηφίσασθαι ὑμᾶς, καὶ ἐπίστασθαι ἅπαντας ὅτι οὐδέν μοι προσήκει τῆς αἰτίας ταύτης. ἵνα δ᾽ ἔτι καὶ ἄμεινον μάθητε, τούτου ἕνεκα πλείω λέξω, καὶ ἀποδείξω ὑμῖν τοὺς κατηγόρους τούτους ἐπιορκοτάτους ὄντας καὶ ἀσεβεστάτους ἀνθρώπων, καὶ ἀξίους οὐ μόνον ὑπ᾽ ἐμοῦ μισεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν πάντων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τῆς δίκης ἕνεκα ταυτησί.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

ἡγοῦμαι μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ἀποδεδειγμένων, ἄνδρες, δικαίως ἄν μου ἀποψηφίσασθαι ὑμᾶς, καὶ ἐπίστασθαι ἅπαντας ὅτι οὐδέν μοι προσήκει τῆς αἰτίας ταύτης. ἵνα δ᾽ ἔτι καὶ ἄμεινον μάθητε, τούτου ἕνεκα πλείω λέξω, καὶ ἀποδείξω ὑμῖν τοὺς κατηγόρους τούτους ἐπιορκοτάτους ὄντας καὶ ἀσεβεστάτους ἀνθρώπων, καὶ ἀξίους οὐ μόνον ὑπ᾽ ἐμοῦ μισεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν πάντων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τῆς δίκης ἕνεκα ταυτησί.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἀποψηφίζομαι: απαλλάσσω με την ψήφο μου κάποιον από μια κατηγορία θανάτου, τον αθωώνω ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἵνα δ᾽ ἔτι καὶ ἄμεινον μάθητε,



 

1. να γραφεί ό,τι ζητείται για τους παρακάτω τύπους:

ἄνδρες: δοτική πληθυντικού → ἀνδράσιν

αἰτίας: γενική πληθυντικού → αἰτιῶν

δίκης: δοτική πληθυντικού → δίκαις

 

 

2. να γραφεί ό,τι ζητείται για τους παρακάτω τύπους:

πλείω: παραθετικά επιθέτου στην ονομαστική ενικού του αρσενικού

→ θετικός: πολύς, συγκριτικός: πλείων / πλέων υπερθετικός: πλεῖστος

ἀσεβεστάτους: παραθετικά επιθέτου στην ονομαστική ενικού του αρσενικού

→ θετικός: ἀσεβής , συγκριτικός: ἀσεβέστερος, υπερθετικός: ἀσεβέστατος

 



1. ὄντας: να αναγνωριστεί η μετοχή και να μετατραπεί στην αντίστοιχη πρόταση 

Κατηγορηματική μετοχή (εξαρτάται από το ρήμα δείξεως ἀποδείξω), συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος κατηγόρους.

καὶ ἀποδείξω ὑμῖν ὅτι οἱ κατήγοροι οὗτοι εἰσίν ἐπιορκότατοι καὶ ἀσεβέστατοι ἀνθρώπων, καὶ ἀξίους οὐ μόνον ὑπ᾽ ἐμοῦ μισεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν πάντων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τῆς δίκης ἕνεκα ταυτησί