Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 60-61


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυκούργο

 

Βικιπαίδεια
Ο λόγος: Κατά Λεωκράτους , Περσέας
απόσπασμα του λόγου στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυκούργος ήταν Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας (390 π.Χ.-324 π.Χ.). Στην αρχαιότητα σώζονταν δεκαπέντε δικανικοί του λόγοι. Δύο απ' αυτούς εκφώνησε ο ίδιος στο δικαστήριο, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε δίκες λογοδοσίας (εύθυνα). Στον λόγο «Κατά Λεωκράτους» ο Λεωκράτης είναι ένας πλούσιος Αθηναίος πολίτης που εγκατέλειψε την Αθήνα το 338 π.Χ. μετά την ήττα των Αθηναίων στη Χαιρώνεια, χωρίς να συμμεριστεί τους κινδύνους που διέτρεχε η πατρίδα του κι από φόβο πως αυτή θα κυριευθεί· στη Ρόδο, όπου με τα υπάρχοντά του κατέφυγε, διέδιδε ότι η Αθήνα έπεσε στα χέρια των Μακεδόνων. Θέλησε να επιστρέψει πίσω σ' αυτήν το 331 π.Χ.. Ο Λυκούργος τον κατηγόρησε για εσχάτη προδοσία, στηριζόμενος όχι στη νομική τεκμηρίωση της υπόθεσης αλλά στην ηθική υποχρέωση που είχε ο κατηγορούμενος να μείνει στην πόλη εκείνες τις δύσκολες ώρες μετά τη μάχη της Χαιρώνειας. Ο Λεωκράτης από την πλευρά του παραδέχτηκε τη φυγή, αλλά αυτό έγινε, όπως ισχυρίστηκε, για εμπόριο. Κατά πάσα πιθανότητα ο κατήγορος και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκε από πατριωτικά και ηθικά ελατήρια, αλλά η υπερβολικά αυστηρή τιμωρία που ζητούσε, δηλαδή η καταδίκη σε θάνατο, δεν έφερε το αποτέλεσμα που περίμενε. Ο Λεωκράτης αθωώθηκε με διαφορά μόνο μίας ψήφου.

 

Το κείμενο

 

[60] ὥσπερ γὰρ ἀνθρώπῳ ζῶντι μὲν ἐλπὶς ἐκ τοῦ κακῶς πρᾶξαι μεταπεσεῖν, τελευτήσαντι δὲ συναναιρεῖται πάντα δι᾽ ὧν ἄν τις εὐδαιμονήσειεν, οὕτω καὶ περὶ τὰς πόλεις συμβαίνει πέρας ἔχειν τὴν ἀτυχίαν, ὅταν ἀνάστατοι γένωνται. [61] εἰ γὰρ δεῖ τὴν ἀλήθειαν εἰπεῖν, πόλεώς ἐστι θάνατος ἀνάστατον γενέσθαι. τεκμήριον δὲ μέγιστον· ἡμῶν γὰρ ἡ πόλις τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ τῶν τυράννων κατεδουλώθη, τὸ δ᾽ ὕστερον ὑπὸ τῶν τριάκοντα, καὶ ὑπὸ Λακεδαιμονίων τὰ τείχη καθῃρέθη· καὶ ἐκ τούτων ὅμως ἀμφοτέρων ἠλευθερώθημεν καὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων εὐδαιμονίας ἠξιώθημεν προστάται γενέσθαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[60] ὥσπερ γὰρ ἀνθρώπῳ ζῶντι μὲν ἐλπὶς ἐκ τοῦ κακῶς πρᾶξαι μεταπεσεῖν, τελευτήσαντι δὲ συναναιρεῖται πάντα δι᾽ ὧν ἄν τις εὐδαιμονήσειεν, οὕτω καὶ περὶ τὰς πόλεις συμβαίνει πέρας ἔχειν τὴν ἀτυχίαν, ὅταν ἀνάστατοι γένωνται.

[61] εἰ γὰρ δεῖ τὴν ἀλήθειαν εἰπεῖν, πόλεώς ἐστι θάνατος ἀνάστατον γενέσθαιτεκμήριον δὲ μέγιστον· ἡμῶν γὰρ πόλις τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ τῶν τυράννων κατεδουλώθη, τὸ δ᾽ ὕστερον ὑπὸ τῶν τριάκοντα, καὶ ὑπὸ Λακεδαιμονίων τὰ τείχη καθῃρέθη· καὶ ἐκ τούτων ὅμως ἀμφοτέρων ἠλευθερώθημεν καὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων εὐδαιμονίας ἠξιώθημεν προστάται γενέσθαι.

 

 

Λεξιλογικά

 

μεταπεσεῖν: του ρ. μεταπίπτω: αλλάζω προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο ψηφίδες

συναναιρεῖται: του ρ. συν-αιρέω: με μεταφορική σημασία: τελειώνω, τερματίζω, οδηγώ στο τέλος ψηφίδες

ἀνάστατος: λέγεται για πόλεις και χώρες: κατεστραμμένος, εξολοθρευμένος, αφανισμένος ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. κακῶς: να γραφτούν τα παραθετικά.

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
κακῶς κάκιον / χεῖρον κάκιστα / χείριστα

 

2. Να γίνει εγκλητική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: συναναιρεῖται, εὐδαιμονήσειεν, γένωνται, κατεδουλώθη, ἠλευθερώθημεν

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
συναναιρεῖται συναναιρῆται συναναιροῖτο συναναιρείσθω
ηὐδαιμόνησεν εὐδαιμονήσῃ εὐδαιμονήσειεν εὐδαιμονησάτω
ἐγένοντο γένωνται γένοιντο γενέσθων
γενέσθωσαν
κατεδουλώθη καταδουλωθῇ καταδουλωθείη καταδουλωθήτω
ἠλευθερώθημεν ἐλευθερωθῶμεν ἐλευθερωθείημεν
ἐλευθερωθεῖμεν
--