Θουκυδίδης, 1.91


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

1. 91. οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι [ 2 ] γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι [ 3 ] ἀποστέλλουσιν οὖν καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν οὐκέτι ἀφῶσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

1. 91. οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι [2] γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι [3] ἀποστέλλουσιν οὖν καὶ περὶ αὐτῶν Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις Ἁβρώνιχός τε Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης Λυσιμάχου ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν οὐκέτι ἀφῶσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

σαφῶς: κατηγορηματικά

κατηγορέω-ῶ σαφῶς: βεβαιώνω κατηγορηματικά

παράγομαι: παρασύρομαι, παραπλανιέμαι

ἐπιφανῶς: φανερά

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ὕψος: γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού

ἀπιστῆσαι: εγκλιτική αντ. στο γ' εν. ενεστώτα ενεργητικής φ. + απρμφ. + μτχ.

ἀφεῖναι: χρονική αντικατάσταση

ἀφῶσιν: εγκλιτική αντικατάσταση + απρμφ. + μτχ.

 

ὕψους / ὕψει / ὑψῶν / ὕψεσι(ν)

ἀπιστεῖ / ἀπιστῇ / ἀπιστοῖ / ἀπιστείτω /  ἀπιστεῖν / ἀπιστῶν, -οῦσα, -οῦν

ἀφιέναι/ ἀφήσειν ἀφεῖναι / ἀφεικέναι

ἀφεῖσαν - ἀφῆκαν / ἀφῶσιν / ἀφείησαν - ἀφεῖεν / ἀφέντων - ἀφέτωσαν / ἀφεῖναι / ἀφείς, ἀφεῖσα, ἀφέν

  

. ἀφικνουμένων, γνούς,: Να αναγνωρισθούν οι μετοχές και να αναλυθούν σε προτάσεις.

 

ἀφικνουμένων: χρονική, ἐπεὶ ἀφικνοῦντο

γνούς: χρονική, ἐπεὶ ἔγνω