Θουκυδίδης, 2.10.1-3


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[2. 10.1] οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐθὺς περιήγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίδα στρατιὰν παρασκευάζεσθαι ταῖς πόλεσι τά τε ἐπιτήδεια οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν Ἀττικήν. [2] ἐπειδὴ δὲ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο, κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον ξυνῇσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς τὸν Ἰσθμόν. [3] καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[2. 10.3] οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐθὺς περιήγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίδα στρατιὰν παρασκευάζεσθαι ταῖς πόλεσι τά τε ἐπιτήδεια οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον ἔχειν ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν Ἀττικήν [2] ἐπειδὴ δὲ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον ξυνῇσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς τὸν Ἰσθμόν. [3] καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἦν Ἀρχίδαμος βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρῄνει τοιάδε

 

 

Λεξιλογικά

 

σαφῶς: κατηγορηματικά
κατηγορέω-ῶ σαφῶς: βεβαιώνω κατηγορηματικά
παράγομαι: παρασύρομαι, παραπλανιέμαι
ἐπιφανῶς: φανερά

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ὕψος
: γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού
ἀπιστῆσαι
: εγκλιτική αντ. στο γ' εν. ενεστώτα ενεργητικής φ. + απρμφ. + μτχ.
ἀφεῖναι:
χρονική αντικατάσταση
ἀφῶσιν:
εγκλιτική αντικατάσταση + απρμφ. + μτχ.

ὕψους / ὕψει / ὑψῶν / ὕψεσι(ν)
ἀπιστεῖ / ἀπιστῇ / ἀπιστοῖ / ἀπιστείτω /  ἀπιστεῖν / ἀπιστῶν, -οῦσα, -οῦν
ἀφιέναι/ ἀφήσειν/ ἀφεῖναι / ἀφεικέναι
ἀφεῖσαν - ἀφῆκαν / ἀφῶσιν / ἀφείησαν - ἀφεῖεν / ἀφέντων - ἀφέτωσαν / ἀφεῖναι / ἀφείς, ἀφεῖσα, ἀφέν

  

ἀφικνουμένων, γνούς,: Να αναγνωρισθούν οι μετοχές και να αναλυθούν σε προτάσεις.

ἀφικνουμένων:
χρονική, ἐπεὶ ἀφικνοῦντο
γνούς:
χρονική, ἐπεὶ ἔγνω