Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 2,1,4-6


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου ανάβασις διηγείται με ζωντάνια και αμεσότητα γεγονότα που έζησε ο ίδιος. Πρόκειται για ένα είδος στρατιωτικών απομνημονευμάτων, σε επτά βιβλία, με πολλές γεωγραφικές και εθνογραφικές λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται η εκστρατεία του Κύρου (Ανάβασις = πορεία προς το εσωτερικό της Ασίας) εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Το κύριο μέρος, όμως, του έργου περιλαμβάνει την κάθοδο (κατάβασις) των μυρίων (μύριοι = 10.000), των 13.000 δηλαδή Ελλήνων μισθοφόρων που συμμετείχαν στην εκστρατεία και, έπειτα από περιπετειώδη περιπλάνηση, κατά την υποχώρησή τους, έφτασαν στον Εύξεινο Πόντο και στη Θράκη το 400 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[2,1,4] ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν· --ἀλλ᾽ ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν· ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καί, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελλόμεθα δὲ Ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν· τῶν γὰρ μάχῃ νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. [2,1,5] ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος Ἀριαίου.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[2,1,4] ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν: ἀλλ᾽ ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν: ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καί, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελλόμεθα δὲ Ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχην νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί.  [2,1,5] ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν: καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο: ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος Ἀριαίου

 

 

Λεξιλογικά

 

πυνθανόμενοι: πυνθάνομαι: πληροφορούμαι, ζητώ να μάθω

βαρέως φέρω: υποφέρω, στενοχωριέμαι πολύ

ἀπαγγέλλετε του ρ. ἀπαγγέλλω: φέρνω ειδήσεις, αναγγέλλω, εξιστορώ

ἐπαγγελλόμεθα: του ρ. ἐπαγγέλλω: ανακοινώνω, διαμηνύω, διατάσσω // ἐπαγγέλλομαι: υπόσχομαι με τη θέλησή μου, προφέρομαι να..., δηλώνω ότι θα...

καθιεῖν: του ρ. καθίζω: (μτβτ): καθίζω, τοποθετώ, εγκαθιστώ κάποιον, (αμτβτ.): κάθομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἀλλ᾽ ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν

ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, 

1. ὤφελε: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό, φωνή

 

ενεστώταςπαρατατικόςμέλλονταςαόριστοςαόριστος β'παρακείμενοςυπερσυντέλικος
ὀφείλειὤφειλε(ν)ὀφειλήσειὠφείλησε(ν)ὤφελενὠφείληκε(ν)ὠφειλήκει

 

 

2. εἶπεν: να γραφεί το β’ εν. και β' πληθ. πρ. της προστακτικής σε όλους τους χρόνους

 

ΕνεστώταςΑόριστος α'Αόριστος β'Παρακείμενος
λέγεεἶπον / λέξονεἰπέεἰρηκώς ἴσθι
λέγετεεἴπατε / λέξατεεἴπετεεἰρηκότες ἔστε

 

 

3. Να γραφτεί η δοτ. πληθ. των λέξεων: ταῦτα, οἱ στρατηγοὶ, Ἕλληνες, βασιλέα, μάχῃ

 

τούτοις, στρατηγοῖς, Ἕλλησι(ν), βασιλεῦσι(ν), μάχαις