Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 5,5,7-9


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου ανάβασις διηγείται με ζωντάνια και αμεσότητα γεγονότα που έζησε ο ίδιος. Πρόκειται για ένα είδος στρατιωτικών απομνημονευμάτων, σε επτά βιβλία, με πολλές γεωγραφικές και εθνογραφικές λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται η εκστρατεία του Κύρου (Ανάβασις = πορεία προς το εσωτερικό της Ασίας) εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Το κύριο μέρος, όμως, του έργου περιλαμβάνει την κάθοδο (κατάβασις) των μυρίων (μύριοι = 10.000), των 13.000 δηλαδή Ελλήνων μισθοφόρων που συμμετείχαν στην εκστρατεία και, έπειτα από περιπετειώδη περιπλάνηση, κατά την υποχώρησή τους, έφτασαν στον Εύξεινο Πόντο και στη Θράκη το 400 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

(5.5.7) ἐν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως (ἦν γὰρ ἐκείνων καὶ φόρον  ἐκείνοις ἔφερον) καὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἔλεγον· προηγόρει δὲ  Ἑκατώνυμος δεινὸς νομιζόμενος εἶναι λέγειν· (5.5.8) - ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν, πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. (5.5.9) ἀξιοῦμεν δὲ Ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων Ἑλλήνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[5.5.7] ἐν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεωςἦν γὰρ ἐκείνων καὶ φόρον ἐκείνοις ἔφερονκαὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἔλεγον: προηγόρει δὲ Ἑκατώνυμος δεινὸς νομιζόμενος εἶναι λέγειν:  [5.5.8] ἔπεμψεν ἡμᾶς, ἄνδρες στρατιῶται, τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν, πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε.  [5.5.9] ἀξιοῦμεν δὲ Ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων Ἑλλήνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν: οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες.

 

 

Λεξιλογικά

 

δῃουμένην: του ρ. δῃόω-ῶ: σκοτώνω, φονεύω // για χώρα: λεηλατώ, ερημώνω

προηγόρει: του ρ. προηγορέω-ῶ: μιλώ ως συνήγορος - εκπρόσωπος άλλων, υπερασπίζω κάποιον στο δικαστήριο.

δεινός: 1. φοβερός, τρομερός με καλή σημασία: σεβαστός 2. εξαιρετικός, επιδέξιος 2. για ρήτορες: αυτός που έχει μεγάλη ρητορική ικανότητα, επιδέξιος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. Ἐλθόντες, λέγειν, ἐπαινέσοντας, πάσχειν: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ενεστώταςμέλλονταςαόριστοςπαρακείμενος
ἰόντεςἰόντεςἐλθόντεςἐληλυθότες
λέγεινλέξειν & ἐρεῖνλέξαι & εἰπεῖνεἰρηκέναι
ἐπαινοῦνταςἐπαινέσοντας & ἐπαινεσομένουςἐπαινέσανταςἐπηνεκότας
πάσχεινπείσεσθαιπαθεῖνπεπονθέναι

 

 

2. ἔφερον, λέγειν: να γραφεί το β’ εν. του αορίστου β’ σε όλες τις εγκλίσεις, απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ἤνεγκεςἐνέγκῃςἐνέγκοιςἔνεγκεἐνεγκεῖνἐνεγκών, -οῦσα, -όν
εἴπεςεἴπηςεἴποιςεἰπέεἰπεῖνεἰπών, -οῦσα, -όν