Υπερείδης, Επιτάφιος, 15-17


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Υπερείδη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Το κείμενο: perseus

Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Υπερείδης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς του Λαμιακού πολέμου 322 π.Χ., αποτίνοντας φόρο τιμής στους νεκρούς του πολέμου και τιμώντας ιδιαίτερα τον Λεωσθένη, τον επικεφαλής του στρατεύματος που αντιμετώπισε τον Μεγαλέξαντρο.

 

Το κείμενο

 

[15] καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με τῶν ἄλλων πολιτῶν μηδένα λόγον ποιεῖσθαι, ἀλλὰ Λεωσθένη μόνον ἐγκωμιάζειν. συμβαίνει γὰρ τὸν Λεωσθένους ἔπαινον ἐπὶ ταῖς μάχαις ἐγκώμιον τῶν ἄλλων πολιτῶν εἶναι· τοῦ μὲν γὰρ βουλεύεσθαι καλῶς ὁ στρατηγὸς αἴτιος, τοῦ δὲ νικᾶν μαχομένους οἱ κινδυνεύειν ἐθέλοντες τοῖς σώμασιν· ὥστε ὅταν ἐπαινῶ τὴν γεγονυῖαν νίκην, ἅμα τῇ Λεωσθένους ἡγεμονίᾳ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν ἐγκωμιάσω. [16] τίς γὰρ οὐκ ἂν δικαίως ἐπαινοίη τῶν πολιτῶν τοὺς ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ τελευτήσαντας, οἳ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἔδωκαν ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας, φανερωτάτην ἀπόδειξιν ταύτην ἡγούμενοι εἶναι τοῦ βούλεσθαι τῇ Ἑλλάδι τὴν ἐλευθερίαν περιθεῖναι, τὸ μαχομένους τελευτῆσαι ὑπὲρ αὐτῆς. [17] μέγα δ’ αὐτοῖς συνεβάλετο εἰς τὸ προθύμως ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀγωνίσασθαι τὸ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ τὴν μάχην τὴν προτέραν γενέσθαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[15] καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με τῶν ἄλλων πολιτῶν μηδένα λόγον ποιεῖσθαι, ἀλλὰ Λεωσθένη μόνον ἐγκωμιάζειν. συμβαίνει γὰρ τὸν Λεωσθένους ἔπαινον ἐπὶ ταῖς μάχαις ἐγκώμιον τῶν ἄλλων πολιτῶν εἶναι: τοῦ μὲν γὰρ βουλεύεσθαι καλῶς στρατηγὸς αἴτιος, τοῦ δὲ νικᾶν μαχομένους οἱ κινδυνεύειν ἐθέλοντες τοῖς σώμασιν: ὥστε ὅταν ἐπαινῶ τὴν γεγονυῖαν νίκην, ἅμα τῇ Λεωσθένους ἡγεμονίᾳ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν ἐγκωμιάσω. [16] τίς γὰρ οὐκ ἂν δικαίως ἐπαινοίη τῶν πολιτῶν τοὺς ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ τελευτήσαντας, οἳ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἔδωκαν ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας, φανερωτάτην ἀπόδειξιν ταύτην ἡγούμενοι εἶναι τοῦ βούλεσθαι τῇ Ἑλλάδι τὴν ἐλευθερίαν περιθεῖναι, τὸ μαχομένους τελευτῆσαι ὑπὲρ αὐτῆς. [17] μέγα δ᾽ αὐτοῖς συνεβάλετο εἰς τὸ προθύμως ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀγωνίσασθαι τὸ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ τὴν μάχην τὴν προτέραν γενέσθαι.

 

 

Λεξιλογικά

 

ὑπολάβῃ:του ρ. ὑπολαμβάνω: έχω κάτι στους ώμους μου ή στην πλάτη μου, θεωρώ, νομίζω, παραδέχομαι, καταλαβαίνω

λόγον ποιοῦμαι: μιλώ

ἐγκωμιάζω: επαινώ, εγκωμιάζω, εξυμνώ

περιθεῖναι: του ρ. περιτίθημι: βάζω γύρω, προσθέτω, δίνω, εξασφαλίζω

συμβάλλω: συγκρούω, ενώνω, προτείνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε το δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ὑπολάβῃ, ἐγκωμιάζειν, συνεβάλετο: να γραφτεί το γ' εν. της οριστικής σ' όλους τους χρόνους.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικοςΣυντ/μένος Μέλ.
ὑπολαμβάνειὑπελάμβανεὑπολήψεταιὑπέλαβενὑπείληφενὑπειληφώς ἦν / ὑπειλήφειὑπειληφώ/ς ἔσται
ἐγκωμιάζειἐνεκωμίαζενἐγκωμιάσεταιἐνεκωμίασενἐγκεκωμίακενἐνεκεκωμιάκει 
συμβάλλεισυνέβαλλενσυμβαλεῖσυνέβαλενσυμβέβληκενσυνεβεβλήκει 

 

 

2. Να γραφτεί η δοτ. ενικού και πληθυντικού (στο ίδιο γένος) των λέξεων: μηδεὶς, μαχομένους, ἐθέλοντες, γεγονυῖαν, ἀπόδειξιν

 

ενικόςπληθυντικός
μηδενίμηδέσιν
μαχομένῳμαχομένοις
ἐθέλοντιἐθέλουσιν
γεγονυίᾳγεγονυίαις
ἀποδείξειἀποδείξεσιν