Υπερείδης, Επιτάφιος, 41-42


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Υπερείδη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Το κείμενο: perseus

Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Υπερείδης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς του Λαμιακού πολέμου 322 π.Χ., αποτίνοντας φόρο τιμής στους νεκρούς του πολέμου και τιμώντας ιδιαίτερα τον Λεωσθένη, τον επικεφαλής του στρατεύματος που αντιμετώπισε τον Μεγαλέξαντρο.

 

Το κείμενο

 

[41] Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ  κοιμίζεται, ἀλλ’ ἡ φύσις ἑκάστου καὶ φιλία πρὸς τὸν τελευτήσαντα <τὸν> ὁρισμὸν ἔχει τοῦ λυπεῖσθαι. ὅμως δὲ χρὴ θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ ἐνδεχόμενον, καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. [42] οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἀλλ’ ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν. εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ’ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν, εὐδαίμονές τε γεγόνασι κατὰ πάντα. ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται. ὅσοι δὲ παῖδας καταλελοίπασιν, ἡ τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων καταστήσεται.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[41] χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται, ἀλλ᾽ φύσις ἑκάστου καὶ φιλία πρὸς τὸν τελευτήσαντα τὸν ὁρισμὸν ἔχει τοῦ λυπεῖσθαι. ὅμως δὲ χρὴ θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ ἐνδεχόμενον, καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. [42] εἰ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἀλλ᾽ ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν. εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ᾽ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν, εὐδαίμονές τε γεγόνασι κατὰ πάντα. ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται. ὅσοι δὲ παῖδας καταλελοίπασιν, τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων καταστήσεται.

 

 

Λεξιλογικά

 

χαλεπός, -ή, -όν: δύσκολος, ατίθασος, αυστηρός, λυπηρός, φοβερός

παραμυθεῖσθαι: του ρ. παραμυθέομαι-οῦμαι: παρακινώ, συμβουλεύω, παρηγορώ, καταπραΰνω, καταλαγιάζω

κοιμίζω: αποκοιμίζω, αναπαύω κάποιον, καταπαύω

ὁρισμός: καθορισμός

παραιρεῖν: του ρ. παραιρέω-ῶ: απομακρύνω, αποσύρω, λιγοστεύω, μετριάζω

μεμνῆσθαι: του μιμνήσκομαι: 1. θυμάμαι 2. αναφέρω, υπενθυμίζω

καταλελοίπασιν του ρ. καταλείπω: αφήνω κάτι πίσω, αφήνω σαν κληρονομιά, επιτρέπω

πεπόνθασιν: του ρ. πάσχω: παθαίνω, υποφέρω, δοκιμάζω

γήρως: συνηρημένος τύπος γεν. εν. (αντ. της  γεν. γήραος) του ουσ. το γῆρας: γεροντική ηλικία, τα γηρατειά.

μετέσχον: του ρ. μετέχω: συμμετέχω, παίρνω μέρος σε κάτι

ἀγήρατος & ἀγήραος, -η, -ον: αγέραστος

εὐδοξία: καλή φήμη, τιμή, δόξα, σωστή κρίση

εἰλήφασιν: του ρ. λαμβάνω: παίρνω, πιάνω, βρίσκω

ἐπίτροπος: επιστάτης, προστάτης, κηδεμόνας

καταστήσεται του ρ. καθίσταμαι: 1. ως μτβ.: εκλέγω 2. ως αμτβ.: στήνομαι, διορίζομαι, είμαι, γίνομαι, φτάνω 3. παθ.: διορίζομαι, είμαι, γίνομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται, 

1. παραμυθεῖσθαι, τελευτήσαντα, παραιρεῖν, μεμνῆσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
παραμυθεῖσθαιπαραμυθήσεσθαιπαραμυθήσασθαι 
τελευτῶντατελευτήσοντατελευτήσαντατετελευτηκότα
παραιρεῖνπαραιρήσεινπαρελεῖν (β' αόρ.)παρηρηκέναι
μιμνήσκεσθαιμνήσεσθαι & μνησθήσεσθαι (παθ.)μνησθῆναι (παθ.)μεμνῆσθαι

 

 

2. καταλελοίπασιν, μετέσχον: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
καταλελοίπασινκαταλελοιπότες ὦσινκαταλελοιπότες εἴησαν/εἶενκαταλελοιπότες ἔστων/ἔστωσαν
μετέσχονμετάσχωσι(ν)μετάσχοιενμετασχόντων