Πλάτωνας, Απολογία 38c-d


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Πλάτωνα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Απολογία , perseus
Περισσότερα κείμενα στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Πλάτωνας στον λόγο του Απολογία Σωκράτους παρουσιάζει τον Σωκράτη να εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να απολογηθεί, να αποκρούει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του για αθεΐα και διαφθορά και να αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του. Στη συνέχεια, ο Σωκράτης κάνει τις αντιπροτάσεις του για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί και τέλος απευθύνεται προς τους δικαστές που τον καταδίκασαν σε θάνατο, αλλά και σε αυτούς που τον αθώωσαν.

 

Το κείμενο

 

[38c] οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν—φήσουσι γὰρ δὴ σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μή εἰμι, οἱ βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν— εἰ γοῦν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο: ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ [38d] πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους θάνατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως με οἴεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾤμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[38c] οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόνφήσουσι γὰρ δὴ σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μή εἰμι, οἱ βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν— εἰ γοῦν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο: ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ [38d] πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους θάνατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως με οἴεσθε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾤμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην.

 

 

Λεξιλογικά

 

λοιδορέω-ῶ: υβρίζω, προσβάλλω, κατηγορώ, κακολογώ ψηφίδες

ἀποκτείνω: σκοτώνω, φονεύω ψηφίδες

ὀνειδίζω: χλευάζω, ενοχοποιώ ψηφίδες

πόρρω: πολύ μακριά ψηφίδες

ἐγγύς: κοντά ψηφίδες

οἴομαι: υποθέτω, σκέφτομαι, κρίνω, νομίζω, πιστεύω ψηφίδες

ἑαλωκέναι: του ρ. ἁλίσκομαι: ως Αττ. δικανικός όρος, κηρύττομαι ένοχος, καταδικάζομαι ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. Να γραφτούν τα παραθετικά των επιρρημάτων: πόρρω, ἐγγύς

πόρρω - πορρωτέρω - πορρωτάτω

ἐγγύς - ἐγγυτέρω / ἐγγύτερον / ἔγγιον - ἐγγυτάτω / ἐγγύτατα / ἔγγιστα

 

2. ἀποκτείνετε, οἴεσθε: ἀποκτείνετε, οἴεσθε: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΠαθ. Μέλλ. ΑόριστοςΠαθ. αόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἀποκτείνετεἀπεκτείνετεἀποκτενεῖτε--ἀπεκτείνατε--ἀπεκτόνατεἀπεκτόνετε
οἴεσθεᾤεσθεοἰήσεσθεοἰηθήσεσθε ᾠήθητε-- 

 

3. λοιδορεῖν, ἑαλωκέναι: να γραφτούν όλα τα απαρέμφατα στην ίδια φωνή.

 

ΕνεστώταςΜέλλοντας ΑόριστοςΑόριστος β΄Παρακείμενος
λοιδορεῖνλοιδορήσεινλοιδορῆσαι--λελοιδορηκέναι
ἁλίσκεσθαιἁλώσεσθαι ἁλῶναιἑαλωκέναι