Πλάτωνας, Γοργίας 507-c-e


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Πλάτωνα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Απολογία , perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πλάτωνα  Γοργίας (ή περί ρητορικής· ανατρεπτικός = που αναιρεί τους λόγους των άλλων) το θέμα που συζητείται είναι η σύγκρουση της φιλοσοφικής ηθικής με τη ρητορική και νικήτρια αναδεικνύεται η πρώτη. Στο τέλος της συζήτησης γίνεται αποδεκτό ότι είναι προτιμότερο να αδικείται κανείς παρά να αδικεί, ότι η δίκαιη τιμωρία είναι καλύτερη από την ατιμωρησία και ότι πρέπει να είναι κανείς και όχι να φαίνεται δίκαιος. Η ρητορική οφείλει να υπηρετεί το δίκαιο. Το άδικο δεν υπερισχύει του δικαίου. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην Πολιτεία.

 

Το κείμενο

 

[507 γ] ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί φημι ταῦτα ἀληθῆ εἶναι· εἰ δὲ ἔστιν ἀληθῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα [507 δ] εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, καὶ παρασκευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν οἰκείων, ἢ ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιθετέον δίκην καὶ κολαστέον, εἰ μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη [507 ε] τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ προσφιλὴς ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε θεῷ· κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος, ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[507c] ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί φημι ταῦτα ἀληθῆ εἶναι· εἰ δὲ ἔστιν ἀληθῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα [507d]  εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, καὶ παρασκευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ αὐτὸς ἄλλος τις τῶν οἰκείων, ἰδιώτης πόλις, ἐπιθετέον δίκην καὶ κολαστέον, εἰ μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη [507e] τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ προσφιλὴς ἂν εἴη τοιοῦτος οὔτε θεῷ· κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος, ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη.

 

 

Λεξιλογικά

 

τίθεμαι: θεωρώ, πιστεύω, νομίζω ψηφίδες

ὡς ἔοικε: όπως φαίνεται ψηφίδες

δεῖσθαι: του ρ. δέω: έχω ανάγκη από, χρειάζομαι ψηφίδες

συντείνω: κατευθύνω όλες μου τις δυνάμεις προς κάτι συγκεκριμένο ψηφίδες

πάρειμι: είμαι δίπλα ή κοντά σε κάποιον ψηφίδες

ἀνήνυτος: αναποτελεσματικός, ανεκτέλεστος, ατελέσφορος ψηφίδες

ἔνι: του ρ. ἔνειμι: υπάρχω ψηφίδες

κοινωνέω-ῶ: έχω σχέσεις ή συναναστρέφομαι ψηφίδες

κοινωνία: συμμετοχή, συναναστροφή, συνομιλία ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

[507 γ] ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίθεμαι

εἰ δὲ ἔστιν ἀληθῆ, 

1. 1. Να γίνει χρονική και εγκλητική αντικατάσταση των ρημάτων: δεηθῇ, ἔνι

 

ενεστώταςπαρτ.μέλλονταςΑόριστοςπαθ. αόρ.παρακείμενοςυπερσ.
δέοιτο----δεήσηταιδεηθῇδεδεημένος ᾖ --
ἔνεστι / ἔνιἐνῆνἐνέσταιἐνεγένετο--ἐγγέγονεἐνεγεγόνει

 

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐδεήθηδεηθῇδεηθείηκηδέσθω
ἔνεστι / ἔνιἐνῇἐνείηἐνέστω

 

 

2.: Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι:

βουλόμενον, δοτ. πληθ. | βουλομένοις

ποδῶν, ονομαστική ενικού | ὁ πούς

ζῆν, απρμφ. αορίστου β' | βιῶναι

συντείνοντα, μτχ. ενεργητικού αορίστου, δοτ. πληθ., θηλυκού γένους | ταῖς συντεινάσαις

πληροῦν, απρμφ. μέλλοντα, αορίστου, παρακειμένου | πληρώσειν, πληρῶσαι, πεπληρωκέναι

  

1. Να βρεθεί το είδος των προτάσεων και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εκφοράς τους: α) ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, β) ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν

α). ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν: δ. τελική, εκφέρεται με υποτακτική γιατί είναι πρόταση επιθυμίας

β) ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν: δ. ειδική, εκφέρεται με οριστική, γιατί δείχνει το πραγματικό