Ηλίας Τσακάλης – Οικονομολόγος ΠΕ09

getImage.do.jpg

Home Page| Επικοινωνία

 

 Ilias Tsakalis 

Βιογραφικό
Φωτογραφίες
Νομοθεσία Εκπαίδευσης
Μισθολογικά

Έγγραφα

Μαθήματα: Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ - Γυμνασίου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Πολιτική Παιδεία

Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς Θεσμούς Αρχές Κοινωνιολογίας

Αρχές Λογιστικής

Αρχές Οικονομίας (Α ΓΕΛ)

ΣΕΠ (Α ΓΕΛ)

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γ Γυμνασίου)

ΣΕΠ (Γ Γυμνασίου)

 Μαθήματα ΤΕΙ

 

av22b.gif
 

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών

Στη σελίδα αυτή οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την μισθοδοσία σας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Εγκύκλιος εφαρμογής ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Ν.4024/2011)

Εγκύκλιος κατάταξης σε βαθμό ενιαίου μισθολογίου – βαθμολογίου (Ν.4024/2011)

Εγκύκλιος εφαρμογής ασφαλιστικού καθεστώτος νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 01/01/2011

Βιβλιοθήκη Δημοσίων Δαπανών

Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη χρήσης καλοκαιρινών διακοπών

Αποζημίωση εκδρομών

Υπολογισμός αποζημίωσης για εργασία Σαββατοκύριακα

Υπερωρίες-Διαθέσεις-Οδοιπορικά Διαθέσεων Μονίμων

Υπολογισμός αποδοχών και κρατήσεων παλιών ασφαλισμένων (μέχρι 31-12-1992) και νέων ασφαλισμένων (από 1-1-1993)

 

Οικονομικά και Μισθοδοτικά της Εκπαίδευσης

images1.jpgimages3.jpgimages2.jpg

 

 © Ilias Tsakalis ...  2014 - 2015