Κατηγορία στην οποία θα προστίθενται τα μαθήματα του Γυμνασίου