Η εφαρμογή Writer περιλαμβάνει όλες τις συνήθεις λειτουργίες ενός επεξεργαστή κειμένου (έλεγχος ορθογραφίας, θησαυρός, συλλαβισμός, αυτόματη διόρθωση, εύρεση και αντικατάσταση, αυτόματη δημιουργία πινάκων περιεχομένων και ευρετηρίων, συγχώνευση αλληλογραφίας και άλλα).

Οι μαθητές  εξασκούνται και δημιουργούν με τη χρήση του, μέσα από αυθεντικές προτεινόμενες δραστηριότητες.