Το Calc είναι το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων του LibreOffice. Τα υπολογιστικά φύλλα μας επιτρέπουν να οργανώνουμε, να αναλύουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα σε μορφή πίνακα. Επιπλέον, σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να εξάγουμε ορισμένα αποτελέσματα και πληροφορίες. Άλλα χαρακτηριστικά που παρέχονται από το Calc περιλαμβάνουν:

  • Συναρτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σύνθετων υπολογισμών στα δεδομένα.

  • Λειτουργίες βάσης δεδομένων για την οργάνωση, αποθήκευση και το φιλτράρισμα δεδομένων.

  • Δυναμικά διαγράμματα με δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ φάσμα 2D και 3D τύπων διαγραμμάτων.

  • Δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel.