Ρόδα είναι και γυρίζει Νο1 Ρόδα είναι και γυρίζει Νο2
Η συνάρτηση ψ=αχ+β Η συνάρτηση ψ=αχ^2+βχ+γ
Η συνάρτηση ψ=αημ(βχ+γ) Η συνάρτηση ψ=ασυν(βχ+γ)
Η συνάρτηση ψ=αημχ+βσυνχ Η συνάρτηση ψ=εφχ
Η συνάρτηση ψ=|χ| Η συνάρτηση ψ=|χ|/χ
Η συνάρτηση ψ=ημχ/χ Η συνάρτηση ψ=χημχ
Η συνάρτηση ψ=lnx Η συνάρτηση ψ=e^(αχ+β)
Ορθόκεντρο Κέντρο βάρους
Εγγεγραμμένος κύκλος Περιγεγραμμένος κύκλος
Παρεγγεγραμμένοι κύκλοι Έλλειψη
Παραβολή Υπερβολή
Συμμετρία Πρόσθεση-αφαίρεση διανυσμάτων
Εμβαδόν τριγώνου Ορθογώνιο με σταθερή Περίμετρο
Εγγεγραμμένη και επίκεντρη γωνία Ένας γεωμετρικός τόπος

 

Οδηγίες χρήσης των Java Applets

  • Θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο (2-3 λεπτά) μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή.
  • Κάντε click and drag πάνω στα κόκκινα σημεία για να τα μετακινήσετε.
  • Κάντε click πάνω στα κουμπιά που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο για να δώσετε κίνηση σε αντικείμενα ή να εμφανιστούν-εξαφανιστούν νέα αντικείμενα. (Αν ένα κουμπί μένει πιεσμένο σε λειτουργία, με δεύτερο click σ'αυτό, απενεργοποιείται)
  • Όταν αντικείμενα βρίσκονται σε κίνηση, πατήστε '>' για να επιταχύνετε την κίνηση ή '<' για να την επιβραδύνετε.
  • Πατήστε 'r' για να επαναφέρετε την εφαρμογή στις αρχικές της συνθήκες.
  • Αν στο σχέδιο δημιουργούνται ίχνη από κινούμενα αντικείμενα, κάντε click στο κόκκινο 'X' που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία για να καθαρίσετε τα ίχνη.

 

Αρχική σελίδα