Γ' Λυκείου

Γ΄Λυκείου Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

1ο Διαγώνισμα.doc

2ο Διαγώνισμα.doc

3ο Διαγώνισμα.doc

Επαναληπτηκό Διαγώνισμα.doc

 


 

Γ΄Λυκείου Μαθηματικά Ομάδα Προσανατολισμού Θετική - Οικονομίας & Πληροφορικής

1ο Διαγώνισμα.doc

2ο Διαγώνισμα.doc

3ο Διαγώνισμα.doc