Modele w gospodarce przestrzennej przykłady

Artiste Gospodarka-całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów je przedmiotów związanych z organizacją użytkowania Przestrzeni. Celem Gospodarki przestrzennej jest Zarówno Ochrona okre wartości Przestrzeni, Jak i racjonalne kształtowanie Przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania OCHRONNE obejmują Dążenie do zachowania równowagi pomi, ZY elementami naturalnymi Środowiska, un wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie Przestrzeni à Działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami Rozwoju Społeczno-gospodarczego. …, telewizję satelitarną,-dotarcie do Sieci-Liczba Sprzętu teleinformacyjnego, w tym komputerów przypadających na osobę-zastosowanie internetu w przedsiębiorstwach ceny Usług z tytułu łączyć z internetu i innych Technologii Wskaźniki dotyczące Zasobów LUDZKICH I edukacji:-odsetek droits potrafiącej posługiwać się technikami teleinformacyjnymi (m.in. komputerem, Internetem, handlem elektronicznym……) «Nowa Geografia Ekonomiczna» krugmana Krugman oceniając pozycje geografii Ekonomicznej względem teorii Ekonomii Océanie ją jako niewłaściwą-niedocenianą. Ekonomiści uważają, że problematyka geografii Ekonomicznej jest oporna, nie poddaje się traktowaniu w terminach teorii Ekonomii. Krugman Jednak uważa, że Geografia jest gospodarką przestrzenną i taki też dał titre Swojego Głównego dzieła-le…… są Tam, gdzie jest zlokalizowanych Wiele Cabinet. Nowa Geografia Ekonomiczna dotyczy przyczyn natury wtórnej i zajmuje się lokalizacją Związek przyczynowo-skutkowy związany z wyborem lokalizacji présente się następująco: migrująca Siła robocza Wydaje swoje dochody zapomogi generowany przez ni popyt w tworzącej się aglomeracji-rdzeniu-przysparza korzyści Zlokalizowanym Tam firmom à zachęca firmy spoza aglomeracji……-na uniknięcie Rozwoju zależnego OD centrów Krajowych, un NP opartego Więc. na transferze inwestycji o charakterze socjalnym i politycznym-zmniejszyć mortel nadmiernego uzależnienia OD inwestorów zewnętrznych, tworzących monokulturę regionalną.

«Twarde» czynniki Rozwoju Regionalnego: położenie geograficzne i Cechy topograficzne oraz zasoby naturelles dostęp do sprawnej infrastruktury społecznej (Badania Naukowe, Edukacja, Kultura, Ochrona Zdrowia, Prawo, Administracja) dostęp do sprawnej infrastruktury technicznej (transport, łączność, elektroenergetyka, Gospodarka wodna) wielkość, qualité i różnorodność zasobów LUDZKICH (Rynek pracy), strukturę branżową, Rozmiary Herb i Typ własności podmiotów gospodarczych «miękkie» czynniki Rozwoju Regionalnego: intensywność, różnorodność i qualité działań środowiskowych, qualité…… mechanizm regulacyjny teorie odwołują się jedynie do działania podmiotów gospodarczych je naturalnych Sił wolnego rynku Przykłady modeli: Solowa, Ramsaya-Sasa-Koopmansa, romera, Kaldera, Arrowa teorie nurtu keynesowskiego oparte na doktrynie Keynesa: Podkreślają znaczenie otoczenia Biznesu, ośrodków Naukowych, zjawisk Społecznych i norme kulturowych zakładają konieczność interwencjonizmu władz publicznych……