Δεν δημοσιοποιούνται τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, ούτε χορηγούνται αντίγραφα των γραπτών σε μαθητές

α) Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, δεν έχουν, κατ? έννοια, αυθύπαρκτη και αυτοτελή υπόσταση εγγράφου, αλλά αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών δοκιμίων. Τα θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία των δημοσίων σχολείων και δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων.

β) Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους.

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε ομόφωνα το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα:

-από ερώτημα Γεν. Λυκείου της Κρήτης, μετά από αίτημα γονέα μαθήτριας και αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ανωτέρω σχολείου, τα οποία αφορούν στη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων του εν λόγω σχολείου και,

-το έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , με συνημμένο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο απευθύνθηκε γονέας μαθήτριας,  διότι το σχολείο αρνήθηκε να του χορηγήσει αντίγραφο των θεμάτων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε η κόρη του σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*