Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

στη ΦΥΣΙΚΗ 2005, 2007, 2009

Το 2005 τα θέματα ήταν 50, το 2007 ήταν 56 και το 2009 επίσης 56.

162 θέματα,  όλα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Ας ερευνήσουμε και το τρίγωνο Φ – Θ - Δ

Όπου Φ η ΦΥΣΙΚΗ ,

Θ τα ΘΕΜΑΤΑ των διαγωνισμών ΑΣΕΠ

και  Δ  τα  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ αντικείμενα,  σύμφωνα με τα σημερινά Αναλυτικά Προγράμματα,  σε Γυμνάσιο και Λύκειο

 

 

Αν αποδεχθούμε τη δομή

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ                2. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    

                  3. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ-ΚΥΜΑΤΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ      5. ΦΥΣΙΚΗ 20ου αιώνα

οι αντίστοιχες «ποσότητες» στη Φυσική του Young

και στη Φυσική του Serway είναι :

 

 

Young

Serway

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

34 %

33 %

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

10 %

12 %

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ-ΚΥΜΑΤΑ

12,5 %

13 %

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

22,5 %

22 %

ΦΥΣΙΚΗ 20ου αιώνα

21 %

20 %

 

Σε ποια ποσοστά έγιναν οι επιλογές κατά τις εξετάσεις ΑΣΕΠ 2005, 2007, 2009 με τα 162 θέματα  ; 

Σε ποια αναλογία οι «τομείς» αυτοί της Φυσικής συμμετέχουν

κατά τη διδασκαλία της Φυσικής στο ελληνικό Λύκειο ;  

 

 

Serway-Young

ΑΣΕΠ

ΛΥΚΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

33,5

27,2

37,4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

11

6,8

11,6

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛ -ΚΥΜΑΤΑ

13

9,9

8,4

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

22

33,3

35,8

ΦΥΣΙΚΗ  20ου αιώνα

20,5

22,8

6,8

 

Στην πρώτη στήλη είναι ο μέσος όρος % στα βιβλία Young και Serway, στη δεύτερη στήλη ο μέσος όρος %

στα 162 θέματα Φυσικής ΑΣΕΠ, στην τρίτη ο μέσος όρος % κατά τη διδασκαλία Φυσικής Γενικής Παιδείας

και Φυσικής Κατεύθυνσης στο ελληνικό Λύκειο. 

 

 

Αντίστοιχα σε σχέση με το ελληνικό ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

Serway-Young

ΑΣΕΠ

Γυμνάσιο

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

33,5

27,2

31,5

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

11

6,8

15,6

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ -ΚΥΜΑΤΑ

13

9,9

20,3

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

22

33,3

26,5

ΦΥΣΙΚΗ  20ου αιώνα

20,5

22,8

6,2

 

 

 

Σε ειδικότερους τομείς

 

 

Serway-Young

Εξ. ΑΣΕΠ

ΛΥΚΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

12,7

12,3

16,9

ΟΡΜΗ

3,2

1,9

3,8

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

3,4

5,5

5,1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

6,8

5

4,6

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

2,8

2,5

6,9

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

11

6,8

11,6

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

4,6

0

0

 

 

 

 

Serway-Young

Εξ. ΑΣΕΠ

ΛΥΚΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ

4,4

18,5

8,5

ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5,9

4,3

9

AmpereFaradayMaxwell

12

10,5

18

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

10,2

13,6

2,5

ΠΥΡΗΝΙΚΗ

3,4

3,7

4

 

Γίνεται εμφανές ότι και στις τρεις εξετάσεις ΑΣΕΠ

διατηρείται μια εμμονή

στην επιλογή θεμάτων ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ .