Συντηρηση καυστήρα πετρελαιου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η συντήρηση της Κεντρικής Θέρμανσης αποτελεί προϋπόθεση, για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων.
 Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, πρέπει να επιβλέπεται, να συντηρείται από ανθρώπους που έχουν αρκετές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, έχουν μεράκι για την δουλειά αυτή και κυρίως να είναι υπεύθυνοι γι ?αυτό που κάνουν. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ - ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον, μια φορά το χρόνο και  έλεγχος ( ανάλογα της εγκατάστασης) σε συχνά διαστήματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Ο καταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο - Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του λέβητα. Αλλά ακόμα και τώρα δεν είναι αργά.


Είναι απαραίτητο οι συντηρητές να υπογράφουν ένα έντυπο όπου θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα ( βαθμός απόδοσης του καυστήρα, κατανάλωση καυσίμου ανά ώρα, μέγεθος μπέκ, αριθμό δείκτη αιθάλης και περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια, πίεση αντλίας, καθώς και οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν.
Στο έντυπο αυτό ( που πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο) αναγράφεται η ημερομηνία επίσκεψης, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμό αδείας του συντηρητή.


Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:
Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεριαυλών με συρμάτινες βούρτσες.
Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:
Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.
Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.
Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.
Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα.
 Αν η απόδοση του λέβητα δεν ξεπερνά το 70% είναι καιρός να αλλαχθεί. Σε δύο τρία χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση των εξόδων αγοράς του από την οικονομία στα καύσιμα.
-Όλα τα τα ανωτέρω πρέπει να γίνονται από ειδικευμένους τεχνίτες και μην ξεχνάτε να ζητάτε από τον τεχνίτη να σας δίνει βεβαίωση καλής λειτουργίας και γνησίων ανταλλακτικών, η οποία είναι υποχρεωτική από τον Νόμο.
Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνεται:
Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού και της καπνοδόχου, από τις κάπνες, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.

Τι περιλαμβάνουν ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;
Όπως και η συντήρηση έτσι και οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τον ειδικό τεχνίτη, τον αδειούχο συντηρητή καυστήρων. Είναι σκόπιμο να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνουν:
·Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου, έτσι που να γίνεται σωστή καύση.
·Ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων.
·Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδα ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).
Άλλες εργασίες γενικής συντήρησης, που διευκολύνουν την καλή λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης:
·Αποκατάσταση της θερμομόνωσης της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα και των σωληνώσεων του λεβητοστάσιου, αν έχουν καταστραφεί.
·Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου από σκουριές, λάσπες, νερό κλπ. μετά την εκκένωσή της, τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια.
·Απομάκρυνση των καπνοσυλλεκτών, αν υπάρχουν, από τις ταράτσες.
Ο έλεγχος της ηλεκτροβάνας κάθε διαμερίσματος στην αυτόνομη θέρμανση και ο έλεγχος διαρροής των συλλεκτών  - κολεκτέρ σε κάθε όροφο είναι απαραίτητος

Προσοχή δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε τον καυστήρα πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιμα, γιατί έτσι καταστρέφεται η αντλία πετρελαίου και το μπέκ και για την επαναλειτουργία του καυστήρα απαιτείται εξαέρωση φίλτρων και αντλίας. Επομένως ελέγχουμε ώστε να είναι ανοικτός ο διακόπτης παροχής πετρελαίου της δεξαμενής και να υπάρχει πετρέλαιο στην δεξαμενή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το λεβητοστάσιο
·Ο χώρος του λεβητοστασίου πρέπει να πλήρη τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), να διαθέτει επαρκή αερισμό και γενικότερα να παραμένει καθαρός, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σ' αυτόν και να μην χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αντικειμένων και κυρίως εύφλεκτων υλικών.
·Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι μονίμως εφοδιασμένο με τους κατάλληλους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πρόσθετες πληροφορίες