Τι είναι ροπή δύναμης

Η ροπή μιας δύναμης μας είναι χρήσιμη καθώς ανοίγουμε μια πόρτα και σε πολλές άλλες καθημερινές μας δραστηριότητες.

Η ροπή της δύναμης F ορίζεται σαν το εξωτερικό γινόμενο της δύναμης επί την απόσταση του από τον άξονα περιστροφής:  τ = F·l , όπου l είναι η απόσταση της δύναμης F (που ασκείται κάθετα) στον άξονα:

ropi dinamis_1

Η ροπή της δύναμης είναι διανυσματικό μέγεθος με διεύθυνση πάνω στον άξονα περιστροφής (κάθετη στο επίπεδο περιστροφής) και φορά που δίνεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού.

ropi dinamis_2

Η φορά της ροπής της δύναμης, σε ένα στερεό που τείνει να περιστραφεί: είναι θετική αν τείνει να περιστρέψει το σώμα κατά αντίθετη φορά από την φορά των δεικτών του ρολογιού και αρνητική αν τείνει να περιστρέψει το σώμα κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού.

Σε ένα στερεό που ήδη περιστρέφεται, η ροπή της δύναμης που περιστρέφει το σώμα κατά την φορά περιστροφής του είναι θετική, ενώ η ροπή της δύναμης που τείνει να περιστρέψει το σώμα κατά αντίθετη φορά από την φορά περιστροφής του είναι αρνητική.

Μονάδα μέτρησης της ροπής είναι το 1 Ν·m .

Πρόσθετες πληροφορίες