ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 
ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΛΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.ΛΒ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΣ
1. Θρησκευτικά 1
2. Νεοελληνική Γλώσσα 2
3. Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
4. Ιστορία 1
5. Μαθηματικά 5
6. Φυσική 3
7. Χημεία 1
8. Ξένη Γλώσσα 2
9. Φυσική Αγωγή 1
Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 17 ώρες

Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τομέων έχει ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μηχανική-Αντοχή Υλικών

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
3E
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

Τεχνολογία Κατεργασιών
2Θ + 4Ε
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
2Θ+3E
ΣΥΝΟΛΟ
18


ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
2 Θ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
2Θ+4Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι
3Θ+4Ε
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου
3 (Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ
18


Γ΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών
Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 10 ωρών και β) σε μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας 2 ωρών.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α΄ ΟΜΑΔΑ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νεοελληνική Γλώσσα 2
2. Μαθηματικά Ι 5
3. Φυσική Ι 3
Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 10 ώρες


Β΄ ΟΜΑΔΑ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νεοελληνική Γλώσσα 2
2. Μαθηματικά ΙΙ 5
3. Φυσική ΙΙ 3
Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 10 ώρες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Στοιχεία Μηχανών

Μηχανουργική Τεχνολογία
2Θ+5Ε
Στοιχεία
Ψύξης – Κλιματισμού
4 ( Θ + E )
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3Θ+3 Ε
Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές

ΣΥΝΟΛΟ
23


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Εγκαταστάσεις Ψύξης
2Θ+7 Ε
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
3Θ+4Ε
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
3 ( Θ + Ε )
Συμπιεστές
2 ( Θ + E )
Σχέδιο Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ
23

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3Θ+4 Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ
3Θ+4Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
6 ( Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ
23