ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 
ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΛΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΛ


Η οικονομία της χώρας μας στηρίζεται κυρίως στη βιομηχανική – βιοτεχνική παραγωγή, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στη γεωργία και στις υπηρεσίες. Είναι οι τομείς όπου η νέα γενιά μπορεί να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά.
Έχοντας τα πιο πάνω ως δεδομένα, θεωρούμε ότι:
Το ΕΠΑ.Λ , όπως αναδιαρθρώνεται και αναβαθμίζεται σήμερα η επαγγελματική εκπαίδευση, παρέχει στη νέα γενιά μια καλύτερη προοπτική για επαγγελματική δράση σε όλους τους τομείς.
Το ΕΠΑ.Λ παρέχει γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Το ΕΠΑ.Λ παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον εξειδίκευσης στο ΙΕΚ με φοίτηση ενός μόνο εξαμήνου (για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου απαιτούνται 4 εξάμηνα).
Τίτλοι Σπουδών
Το ΕΠΑ.Λ χορηγεί δύο τίτλους σπουδών:
1) απολυτήριο Λυκείου , όμοιο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και
2) πτυχίο επιπέδου 3 , αναγνωρισμένο σ΄ όλες τις χώρες της Ε.Ε., με το οποίο εξασφαλίζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Το ΕΠΑ.Λ είναι απολύτως ισότιμο με το Γενικό Λύκειο, τόσο στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και στην πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι τελειόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωή τους στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση και εξετάζονται σε θέματα κοινά στα μαθήματα κατεύθυνσης, ενώ τα μαθήματα επιλογής είναι από τα μαθήματα επαγγελματικής παιδείας που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ.

Τομέας Μηχανολογικός
 

Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος γνωρίζει το χειρισμό οργάνων μετρήσεων, εργαλείων οξυγονοκόλλησης, τόρνων και κάθε είδους εργαλειομηχανών. Επίσης γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο, απαραίτητο για κάθε μηχανολογική εργασία καθώς και συντήρηση και επισκευή διαφόρων μηχανημάτων. Ως βοηθός τεχνίτης μπορεί να αποτυπώνει σχέδια σε κατασκευές, να κόβει και να μοντάρει κομμάτια, να προετοιμάζει την τελική συναρμολόγηση μιας μεταλλικής κατασκευής, να χειρίζεται, να συντηρεί και να επισκευάζει διάφορα μηχανήματα.

Μπορεί να εργαστεί στη βιομηχανία, σε τεχνικές κατασκευαστικές ή δομικές εταιρείες, σε εταιρείες μεταλλικών κατασκευών ή να ανοίξει δικό του εργαστήριο.   

Στο Β΄ κύκλο της ειδικότητας - Εργαλειομηχανών C.N.C. διδάσκονται συστηματικά οι εφαρμογές της πληροφορικής στον μηχανολογικό τομέα, ο προγραμματισμός των εργαλειομηχανών και το μηχανολογικό σχέδιο μέσω Η/Υ.   

 

 

Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Ο τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή θερμοϋδραυλικός έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αναλαμβάνει εγκαταστάσεις υδραυλικές, κλιματισμού ή κεντρικής θέρμανσης, δικτύων αποχέτευσης, τοποθετήσεις ειδών υγιεινής, απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων σε οικοδομές, κτίρια ή βιομηχανίες. Επίσης έχει τη δυνατότητα συντήρησης και επισκευής των παραπάνω εγκαταστάσεων αντικαθιστώντας σώματα ή τμήματα δικτύων.

Μπορεί να εργαστεί σε οικοδομικές επιχειρήσεις, σε τεχνικές εταιρείες ή εταιρείες που εμπορεύονται είδη θέρμανσης, σε εργοστάσια και να συνεργαστεί με εργολάβους οικοδομών και πολιτικούς μηχανικούς. Επίσης μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση θερμικών συστημάτων με το συνεργείο του.  

Η ειδικότητα συνεχίζεται στο Β΄ κύκλο σπουδών του Τ.Ε.Ε. ως Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

 

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού

Ο απόφοιτος γνωρίζει τα σχετικά με την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού. Μπορεί να εργαστεί ως βοηθός υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου τεχνικού, αναλαμβάνοντας την επισκευή απλών βλαβών, την σύνδεση σωληνώσεων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, τη ρύθμιση του μηχανήματος, τον καθαρισμό και τη σύνδεση της ψυκτικής μονάδας και τη φροντίδα των εργαλείων.

Ο ψυκτικός μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, καθώς και σε οργανισμούς που διαθέτουν ψυκτικές μονάδες. Μπορεί επίσης να ανοίξει δική του επιχείρηση.

Η ειδικότητα συνεχίζεται και στον Β΄ κύκλο σπουδών του Τ.Ε.Ε.