ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Έργα ... Τεχνολογίας από το Γυμνάσιο Κρεστένων

αρχική σελίδα, αρχαιοελληνική τεχνολογία, προβιομηχανική τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία,
από την έκθεσή μας στην στοά του βιβλίου, από τις άλλες εκθέσεις μας,
φωτογραφίες μαθητών σε δράση από το εργαστήριο, ευρετήριο κατασκευών.

προβιομηχανική τεχνολογία

 

 ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ

Υδροκίνητη ΅ονάδα παραγωγής ΅παρούτης. Αποτελείται από:
• Τη «φτερωτή», η οποία περιστρέφεται από την κινητική ενέργεια του νερού, που φέρνει ο «κάναλος» από ψηλά.
• Τον άξονα ΅ε τα έκκεντρα «κουτάλια», που ΅εταδίδουν την κίνηση στα «κουτάλια» των «κοπανιών» ανασηκώνοντάς τα (έχου΅ε δηλαδή ΅ετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε ευθύγρα΅΅η).
• Τα «κοπάνια» για τη λειοτρίβηση, τη συσσω΅άτωση των πρώτων υλών (νίτρο, κάρβουνο, θείο) ΅ε πτώση – κρούση (όταν παύει η ανύψωσή τους από τα «κουτάλια» του άξονα) ΅έσα στα «γουδιά» (δοχεία πρώτων υλών).
• Τη «γυαλίστρα», κυλινδρικό περιστρεφό΅ενο βαρέλι ΅ε συρταρωτό άνοιγ΅α, όπου ΅παίνει η «κοπανισ΅ένη» ΅παρούτη για την επιλείωση και αύξηση της πυκνότητας των κόκκων της.
• Τα «πανιά», περιστρεφό΅ενα σανίδια, όπου δένονται και περιστρέφονται γρήγορα σακιά ΅ε κόκκους ΅παρούτης, ώστε ν’ απαλλαγούν από τη σκόνη που ε΅περιέχουν, για να ΅η λερώνονται τα όπλα και τα χέρια των χειριστών τους.
Στην κατασκευή έχει προστεθεί ηλεκτρικός ΅ηχανισ΅ός κίνησης για την προσο΅οίωση της λειτουργίας της.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Λ. Σπήλιος, Ξ. Τσούρας, Μ. Καλογερόπουλος, Λ. Φωτόπουλος, Φ. Μεντές, κ.ά.

ΜΑΝΤΑΝΙ ή ΡΑΣΟΤΡΙΒΗ

Υδροκίνητη ΅ονάδα για το κοπάνισ΅α βρεγ΅ένων ΅άλλινων υφασ΅άτων ΅ε στόχο τη βελτίωση της αντοχής, της συνεκτικότητας και της αδιαβροχοποίησής τους
Αποτελείται από έναν άξονα ΅ε φτερωτή υδροκίνησης στο ένα άκρο του και τέσσερα έκκεντρα στερεω΅ένα στο υπόλοιπο ΅ήκος του. Πάνω από τον άξονα κρέ΅ονται σχεδόν κατακόρυφα τέσσερα στελέχη ΅ε ΅ορφή σφυριού (κοπάνια) αρθρω΅ένα σε ισχυρό πλαίσιο, που εδράζεται στο έδαφος. Με την περιστροφή του άξονα ΅έσω των εκκέντρων, τα σφυριά εκτελούν ταλάντωση και επιστρέφοντας στη θέση ηρε΅ίας τους χτυπούν ΅ε δύνα΅η το βρεγ΅ένο ύφασ΅α, που βρίσκεται πάνω σε οριζόντια τοποθετη΅ένο κορ΅ό.
Στην κατασκευή έχει προστεθεί ηλεκτρικός ΅ηχανισ΅ός κίνησης για την προσο΅οίωση της λειτουργίας της.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Φ. Μεντές, Μ. Καλογερόπουλος, Η. Σταυρόπουλος, Γ. Τζιούτζιας κ.ά.

   

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ

Αιολική ΅ονάδα άλεσης δη΅ητριακών
Από τον άνε΅ο η κίνηση ΅εταδίδεται στην πτερωτή, τον οριζόντιο άξονα, τα γρανάζια, τον κατακόρυφο άξονα και τέλος την πάνω ΅υλόπετρα. Ο καρπός από τη χοάνη πέφτει στο άνοιγ΅α της περιστρεφό΅ενης ΅υλόπετρας, αλέθεται ανά΅εσα στις δύο ΅υλόπετρες (την κινού΅ενη και τη σταθερή) και εξέρχεται περιφερειακά λόγω της φυγόκεντρης δύνα΅ης. Η χοάνη είναι εφοδιασ΅ένη ΅ε ρυθ΅ιστή παροχής καρπού, ανάλογα ΅ε την ταχύτητα περιστροφής.
∆ιαθέτει ηλεκτρικό ΅ηχανισ΅ό κίνησης για την προσο΅οίωση της λειτουργίας του.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Μπατζάκα, Πολυτσοπούλου, Λέφας, Τσαγδής, κ.ά.

 

 

 

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

Καθιστός αργαλειός πλήρους λειτουργικότητας
Αποτελείται από: α) Τα δύο «αντιά».Το πίσω αντί, κυλινδρικό ξύλο όπου τυλίγεται το στη΅όνι και το ΅προστινό αντί, όπου τυλίγεται το υφασ΅ένο πανί, β) την «απολυταριά», δηλαδή τον ΅ακρύ ΅οχλό που περιστρέφει και τεντώνει το στη΅όνι στο πίσω αντί, γ) τον «σφίχτη», δηλαδή τον κοντό ΅οχλό που περιστρέφει το ΅προστινό αντί για να τυλίγεται το υφασ΅ένο πανί, δ) το «χτένι», που αποτελείται από πολλά λεπτά καλα΅ένια δοντάκια και που βοηθά στο σφίξι΅ο της ύφανσης, ε) τα «΅ιτάρια», που είναι κατασκευασ΅ένα όπως το χτένι, ΅ε τη διαφορά ότι αντί για καλα΅άκια φέρουν ζεύγη νη΅άτων ΅ε κό΅πο στη ΅έση τους, στ) τις «πατήθρες», δηλαδή ξύλινα σανίδια σαν τσόκαρα που κινούνται από τα πόδια της υφάντρας και ανεβοκατεβάζουν εναλλάξ τα (αναρτη΅ένα από ζεύγος τροχαλιών) ΅ιτάρια, ζ) τη «σαϊτα», που φέρει το υφάδι για την ύφανση.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Τσούρα, Χούσου, Σπηλιόπουλoυ κ.ά.

   

ΑΝΕΜΗ και ΣΒΙΓΑ

Εργαλεία νη΅ατοποίησης
Περιστρέφοντας το χειροστρόφαλο της σβίγας, το νή΅α ξετυλίγεται από την ανέ΅η και τυλίγεται στο καρούλι της σβίγας.
Κατασκευή στο εργαστήριο από τις: Κίζυλη, Χούσου, Αθανασοπούλου, Γιακου΅ή, κ.ά.

   

ΖΩΟΤΡΟΠΙΟ

Ένα παιχνίδι του Μεσαίωνα, πρόγονος όλων των σύγχρονων συσκευών ΅ετάδοσης κινού΅ενης εικόνας, αφού έχει την ίδια αρχή λειτουργίας.
Τραβώντας το σχοινάκι, το τύ΅πανο ΅ε τις εικόνες περιστρέφεται και κοιτάζοντας από το παραθυράκι και την αντίστοιχη κινού΅ενη σχισ΅ή (διάφραγ΅α), οι περιστρεφό΅ενες εικόνες δίνουν την εντύπωση της κίνησης, αφού το ανθρώπινο ΅άτι δεν ΅πορεί να ξεχωρίσει δύο διαφορετικές εικόνες, που προβάλλονται ΅ε διαφορά ΅ικρότερη του 1/10 του δευτερολέπτου.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Β. Ζαφειροπούλου, ∆. Καρα΅πέτσου.

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

Συσκευή αντιγραφής σχεδίων κ.ά. Η γραφίδα ακολουθεί την κίνηση της ακίδας και διαγράφει ισο΅εγέθη σχέδια, σχέδια σε σ΅ίκρυνση ή σχέδια σε ΅εγέθυνση, ανάλογα ΅ε τα γεω΅ετρικά χαρακτηριστικά των βραχιόνων.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Ν. Καραχρήστου, Α. Κιά΅ου κ.ά.
   
  Για περισσότερες κατασκευές από την προβιομηχανική τεχνολογία κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο " Έργα ...Τεχνολογίας από το Γυμνάσιο Κρεστένων " σε μορφή PDF (8.07 MB) πατώντας εδώ

αρχική σελίδα, αρχαιοελληνική τεχνολογία, προβιομηχανική τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία,
από την έκθεσή μας στην στοά του βιβλίου, από τις άλλες εκθέσεις μας,
φωτογραφίες μαθητών σε δράση από το εργαστήριο, ευρετήριο κατασκευών.