rene1

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: Ιωαννίδου
Όνομα: Κωνσταντίνα
Ημερομηνία γέννησης: 02/07/1982
Διεύθυνση κατοικίας: Μοσχονησίων 60, 55131, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: κινητό τηλέφωνο: 6948604405, e-mail: ioannidoudina@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2011-2014 Μεταπτυχιακό στον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Βαθμός: 8. 75 (Άριστα).
Διπλωματική εργασία: Ο Επτανησιακός Τύπος του 19ου αιώνα: Η περίπτωση της εφημερίδας Το Μέλλον (Ζάκυνθος, 1849-1851).

2006-2008 Μεταπτυχιακό στη Μουσειολογία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Βαθμός: 9 (Άριστα).
Διπλωματική εργασία: Ελυτόνησος κοινώς Ελυτονήσι: Μουσειολογική μελέτη έκθεσης για τον Οδυσσέα Ελύτη.

2004 Εγγραφή στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2003-2004 Φοίτηση στο Institut d?Etudes N?o-H?ll?niques στο Πανεπιστήμιο Paris IV Sorbonne, ως υπότροφος ERASMUS.

2000-2004 Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδίκευση Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας.
Βαθμός: 7.73 (Λίαν καλώς).

2000 Απολυτήριο από το 14ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Βαθμός: 19 3/10 (Άριστα).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2007-σήμερα Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
2007 Μουσειοπαιδαγωγός στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Τέχνης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Άριστα (Certificate of Proficiency in English University of Cambridge)
Άδεια επάρκειας προσόντων και άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.
Γαλλικά: Άριστα (Sorbonne II)
Ισπανικά: Άριστα (Diploma de Espa?ol Nivel Intermedio, Υποψήφια για το επίπεδο C)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Ο Παπαδιαμάντης μεταφράζων: Η περίπτωση του Quo vadis? (με Δ. Κιτσίνου, Α. Νικολέτου, Κ. Παπαδίνα και Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη). ΙΔ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 27-30 Μαρτίου, 2014.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.
1. Σεμινάριο για την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία IΙ» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Κυκλάδων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (http://www.e-diktyo.eu), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (σε εξέλιξη).
2. Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου (2015)-Βεβαίωση παρακολούθησης Β΄ Επιπέδου.
3. Σεμινάριο για την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία I» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Κυκλάδων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (http://www.e-diktyo.eu), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (2014-2015).
4. Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου (2012)-Βεβαίωση παρακολούθησης Α΄ Επιπέδου.
5. Σεμινάριο «Ηλεκτρονικές Πηγές και Υπηρεσίες του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.»
ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Συμμετοχή στην ομάδα του «Διαλόγου» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» (Γυμνάσιο Ιερισσού, 2014-2015).

2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο «Βιβλίο και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Γυμνάσιο Ιερισσού, 2014-2015)

3. Δημιουργία περιβάλλοντος wiki για τον εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του Καβάφη σε συνεργασία με άλλα σχολεία (ΓΕΛ Αξιού, 2012-2013).
(http://users.sch.gr/elkal/wiki/school/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Συμμετοχή στην ομάδα του «Διαλόγου» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» (2014-2015).

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Τριετής φοίτηση στο Μουσικό Ωδείο «Γαλαξίας» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 285, Θεσσαλονίκη): πιάνο/σολφέζ/θεωρία.
Τριετής κατ? οίκον διδασκαλία πιάνου.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ενδεικτικά:
1. Ημερίδα «Μνημονεύοντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005)», 20 Νοεμβρίου 2015.
2. Ημερίδα «Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας», 5 Νοεμβρίου 2015.
3. Διημερίδα «Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», 8-9 Μαΐου, 2015.
4. Σεμινάριο «Η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα», 2 Οκτωβρίου 2014.
5. ΙΔ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη», 27-30 Μαρτίου, 2014.
6. Ι΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η γλώσσα της Παιδείας και των Μεταρρυθμίσεων», 1 Απριλίου 2012.
7. Σεμινάριο δημιουργικής γραφής του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Κυκλάδων, Σύρος, 18-20 Μαρτίου, 2011.
8. Σεμινάριο δημιουργικής γραφής του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Κυκλάδων, Σύρος, 19-21 Φεβρουαρίου, 2010.