Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη στο μάθημα...

της Ηλεκτρολογίας για το σχολικό έτος 2013-14 καθορίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ - 1936 Β - 9/8/2013 και είναι η εξής:

 

Από το βιβλίο « Ηλεκτρολογία» της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2013.

 

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα - Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm.

1-2 Νόμοι του Kirchoff

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.

1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.
1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος. 

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος - εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος.

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα - Σύνθετη αντίσταση.

1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά - Συντονισμός σειράς.
1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

 

4. Ηλεκτρονικά

Γενικά

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.

4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n.
4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (AC) σε συνεχή τάση (DC).
4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσιαλλοτρίοδος (transistor)

4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις - Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.

4-14 Συστήματα αρίθμησης.

4-16 Άλγεβρα Boole.

4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

 

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

 

Μπορείτε να δείτε το εν λόγω ΦΕΚ παρακάτω:

 

Login Form

Βρίσκεστε στην περιοχή της Ηλεκτρολογίας.

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.

Στη σελίδα αυτή αναφέρονται θέματα σχετικά με τις εξετάσεις, την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, τον τρόπο εξέτασης, ...

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014