Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων
Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης Επαγγελματικού κινδύνου

 

Η έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με τίτλο:
"Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης Επαγγελματικού κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων" αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των μαθητών των ΕΠΑΛ μηχανολογικών ειδικοτήτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η έκδοση περιλαμβάνει τις βασικές νομοθετικές υποχρεώσεις των εργοδοτών συνεργείων, περιγραφή των εργασιών στα συνεργεία αυτοκινήτων και του βασικού εξοπλισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων. Στη συνέχεια, επισημαίνει τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων στα συνεργεία και τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης.

Στο παράρτημα, υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας βασικών εργασιών στα συνεργεία και δυνητικών κινδύνων.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο από το ΕΛΙΝΥΑΕ

Σχετικά θέματα:                         

Διδάσκοντας την Υγιεινή και Ασφάλεια στο σχολείο

Videos για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία