Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Καλές Πρακτικές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Προετοιμάζοντας τους μαθητές  για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ, είναι χρήσιμο να αξιοποιήσουμε κάποιες καλές πρακτικές οι οποίες καταγράφηκαν στις συζητήσεις που είχαμε κατά το παρελθόν στα σχολεία ή σε σεμινάρια.  

Δείτε την παρουσίαση του Σχολικού Συμβούλου Α. Κονταξή στα σεμινάρια Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση συν. Ι. Κώττη με πρακτικές οδηγίες προετοιμασίας των μαθητών (κατεβάστε)

1. Αναίρεση αρνητικής αυτοεκτίμησης, ενθάρρυνση, παρότρυνση και υποστήριξη υποψηφίων
Είναι αναγκαίο,  να ενθαρρύνουμε τους μαθητές και να δημιουργηθεί στο σχολείο και στην Γ΄ τάξη κατάλληλο κλίμα αριστείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις και ανάδειξη των ευκαιριών για πρόσβαση στα ΤΕΙ. Πρώτα απ όλα να αναδείξουμε το γεγονός ότι ΜΠΟΡΟΥΝ να πετύχουν αν το αποφασίσουν. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μόνο ενός καθηγητή αλλά απαιτείται ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με όλους τους καθηγητές. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η συνεδρίαση σε Συμβούλια Τμήματος (τάξης), στα οποία θα συζητήσουν οι καθηγητές ανά μαθητή τους τρόπους στήριξής τους. Κυρίως με αυτούς που διδάσκουν τα υπόλοιπα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και με όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να προσεγγίσουμε συλλογικά όλους τους μαθητές ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για πιθανή πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια.  Επιπλέον, για όσους τελικά, αποδεδειγμένα δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη ώστε να απασχολούνται οι αδιάφοροι για τις Πανελλήνιες μαθητές. Είναι εύλογο ότι αν αυτοί οι μαθητές δεν δραστηριοποιούνται μέσα στην τάξη τότε δημιουργείται αρνητικό κλίμα μάθησης και δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί ούτε με αυτούς που ενδιαφέρονται για τις Πανελλήνιες.  Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα βρείτε στο  άρθρο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα - Πώς να διδάσκουμε απευθυνόμενοι σε όλους τους μαθητές , το οποίο έχει γενική προσέγγιση και οδηγίες ανά κεφάλαιο  για δύο από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των μηχανολόγων.  http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/GEPAL/09panelladikagiaolous.htm2.

2. Ενημέρωση όλων των διδασκόντων.
Για να μπορέσουν  όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να υποστηρίξουν τους υποψηφίους, δημιουργώντας κατάλληλο κλίμα, κυρίως βέβαια οι διδάσκοντες πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,  πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά για τα πιθανά καλά αποτελέσματα του σχολείου ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, για τις ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών σχολείων, με ενδεικτικά αποτελέσματα από άλλα σχολεία. Συζητήστε σε παιδαγωγικό σύλλογο ή καλύτερα σε συμβούλια τμήματος τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι απολύτως απαραίτητο όλοι οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τους μαθητές.

 3. Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι σημαντικό γεγονός - Συμπλήρωση Μηχανογραφικών
Είναι χρήσιμο, ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου ή οι υπεύθυνοι τάξης και οι διδάσκοντες πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα να διοργανώσουν εκδήλωση που να παρουσιάζουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές της Γ΄τάξης, τα καλά αποτελέσματα του σχολείου ή άλλων σχολείων,  γενικές οδηγίες για τους υποψήφιους, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ. Έτσι δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα ότι οι υποψήφιοι βρίσκονται σε μια πολύ σημαντική φάση της ζωής τους και το σύνολο του σχολείου ενδιαφέρεται για την επιτυχία τους. Επιπλέον, σε συνθήκες κρίσης, αποτελεί σημαντικό στοιχείο να τονίσουμε ότι η διέξοδος προς την Τριτοβάθμια προσφέρει, κατά κανόνα, περισσότερες ευκαιρίες, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, χωρίς βέβαια να ωραιοποιούμε την κατάσταση.
Για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών θα πρέπει να δημιουργηθεί στο σχολείο ή ανά ειδικότητα ομάδα υποστήριξης και ενημέρωσης των υποψηφίων. Αν κάτι τέτοιο δεν γίνει δυνατόν, θα ήταν χρήσιμο αυτό να γίνει για τους μαθητές των τομέων Μηχανολόγων και Οχημάτων. Στο σύνολο των σχολείων παρατηρούνται αστοχίες στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού από αρκετούς μαθητές, με αποτέλεσμα ενώ αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε κάποια σχολή, τελικά να μην την αξιοποιήσουν. Πολλές φορές αυτόν τον ρόλο τον αναλαμβάνουν οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές οι οποίοι δεν έχουν το χρόνο και την κατάλληλη ηρεμία για να συμβουλεύσουν αναλυτικά τους μαθητές.

Δείτε σχετικά

Το άγχος των εξετάσεων και η αντιμετώπισή του - Λύκειο Αναβρύτων

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/08ADVISING/AdvisingforExams.pdf

 

Τα μυστικά για τη σωστή Μελέτη  http://antonogiannaki.blogspot.com/2011/10/t.html

 

Παιδαγωγική ενθάρρυνση των μαθητών σε συνθήκες κρίσης

 http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1110entharynsi.htm

 4. Τελική προετοιμασία για τις εξετάσεις
Πριν τις εξετάσεις να δοθούν συμβουλές για υποψήφιους, ανάλογες με αυτές με τις οποίες βομβαρδίζονται οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων,  από θέματα διατροφής, ύπνου, διαχείρισης άγχους κλπ  μέχρι και το τι πρέπει να έχει μαζί του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτές οι συμβουλές, πέραν της σπουδαιότητάς τους,  δημιουργούν στους μαθητές το κατάλληλο κλίμα για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της προσπάθειάς τους. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι περισσότεροι μαθητές μας δεν μπορούν να πάρουν από κάπου αλλού αυτήν την βοήθεια.

Δείτε ενδεικτικά,

 5. Τα πρόχειρα διαγωνίσματα
Είναι αναγκαίο, σε κάθε είδους διαγωνίσματα που πραγματοποιούνται στα σχολεία να ακολουθείται κατά το δυνατόν η λογική των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, τουλάχιστον σε κάποια θέματα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές.

Δείτε παλαιότερα θέματα στη σελίδα των οδηγιών για τα μαθήματα Γ΄ τάξης http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/GEPAL/0910odhgiesPI.htm

Τα σχολεία μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσομοιώσεων εξετάσεων πριν τις Πανελλήνιες, για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών τους, κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

 6.  Προετοιμασία μαθητών

Τις τελευταίες ημέρες πριν τις Πανελλήνιες αφιερώστε χρόνο για επαναλήψεις, βρίσκοντας παράλληλα τρόπους για την κάλυψη της αδυναμίας μη λειτουργίας της ΠΔΣ και αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για να ξαναλειτουργήσει ο θεσμός στο μέλλον. Πρόσθετες ώρες που χρειάζονται μπορείτε να βρείτε αξιοποιώντας μέρος των εργαστηριακών ωρών (αν διδάσκετε ο ίδιος το μάθημα ή σε συνεργασία με τους εργαστηριακούς καθηγητές).

Παρουσίαση συν. Ι. Κώττη με πρακτικές οδηγίες προετοιμασίας των μαθητών (κατεβάστε)

 7. Προσέλκυση και στήριξη απαιτητικών μαθητών στις Μηχανολογικές ειδικότητες
Θα πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη προσπάθεια από όλους τους εκπαιδευτικούς των μηχανολογικών ειδικοτήτων να αλλάξουμε την παράδοση οι τομείς των μηχανολόγων και των οχημάτων να προσελκύουν μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και επιπλέον να δώσουμε μεγαλύτερη ελπίδα στους  μαθητές του μηχανολογικού τομέα (και των οχημάτων) ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους συνολικά, γεγονός που θα δημιουργήσει στις τάξεις ευνοϊκότερο κλίμα και θα βελτιώσει τις επιδόσεις τους και στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.  Για το σκοπό αυτό μπορούμε:

  • Να αναδείξουμε τις διεξόδους που έχει ο απόφοιτος του Μηχανολογικού τομέα, όπως παρουσιάζεται στο φυλλάδιο για τους μαθητές http://users.sch.gr/kontaxis/ergasia/08entypogiaMathites.doc αλλά και στον αναλυτικό Επαγγελματικό Οδηγό των Μηχανολόγων http://users.sch.gr/kontaxis/ergasia/08epaggelmatikadikaiomata.htm

  • Να αναδείξουμε το επιχείρημα ότι, με το δεδομένο της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να έχουμε αύξηση ζήτησης υπηρεσιών συντήρησης καθώς θα είναι δύσκολο στο μέλλον να αλλάζονται οι συσκευές.

  • Να αναδείξουμε με παραδείγματα τους εναλλακτικούς τρόπους που έχουν οι μαθητές των μηχανολογικών ειδικοτήτων (εργασίες, έργα, εργαστήρι) να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και αν παλιότερα δεν ήσαν καλοί μαθητές. Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες ανά κεφάλαιο στις Οδηγίες μαθημάτων Β΄ και Γ΄ τάξης Μηχανολόγων και Οχημάτων. http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata.htm

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ 2009-2010  σε αρχείο word

Για περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και για συμβουλές σε μαθητές και γονείς δείτε το ΚΕΣΥΠ Αλίμου http://sites.google.com/site/kesypalimou

Δείτε επίσης οδηγό για υποψηφίους από ΚΕΣΥΠ Λαμίας