Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Συμπεράσματα ενός σχολικού έτους

Η φετινή εμπειρία μου ως Σχολικού Συμβούλου από τις επισκέψεις μου στα σχολεία, με έφερε σε επαφή με  ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα, όπως:

 1.  Οι περισσότεροι συνάδελφοι  δηλώνουν αδυναμία να προσελκύσουν στοιχειωδώς το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας έστω των μαθητών

 2. Μεγάλη μερίδα των μαθητών όχι μόνο δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά ούτε καν παρακολουθεί την παράδοση

 3. Τα φαινόμενα δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα θεωρητικά μαθήματα αλλά επεκτείνονται και στα εργαστήρια, όπου παραδοσιακά οι μαθητές έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον

 4. Η παθητική, στην καλύτερη περίπτωση, στάση των μαθητών εναλλάσσεται με όλο και πιο έντονες αντιδράσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και αντικοινωνικά φαινόμενα, όπως ομαδοποιήσεις, εκφοβισμοί, ρατσιστικές συμπεριφορές, χρήση ναρκωτικών ουσιών κλπ.

 5. Τα φαινόμενα δεν αφορούν μόνο ορισμένες δύσκολες περιοχές, ούτε μόνο έναν τύπο σχολείου,  αλλά επεκτείνονται ραγδαία στο σύνολο των σχολείων, ανεξάρτητα από την έγκαιρη ή μη στελέχωσή τους από καθηγητές, από το επίπεδο των υποδομών τους ή την εμπειρία των διδακτικού προσωπικού και της διοίκησης.

 

Μπορούμε νομίζω να μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο επεκτείνεται πλέον σε όλα τα σχολεία, με όλο και πιο έντονους ρυθμούς και με απροσδιόριστες συνέπειες, όχι μόνο για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ενδέχεται να εντείνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα.

Είναι απόλυτα αναγκαίο, ότι σε ό,τι μας αφορά ως εκπαιδευτικούς, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια παρέμβασής μας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρξει άμεση βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, για την καταλυτική παρέμβασή τους, σε συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

  

Τι μπορούμε να κάνουμε ως εκπαιδευτικοί

 1. Να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ατομικά,  από κάθε καθηγητή, αλλά συλλογικά, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, με τη συμμετοχή των μαθητών και των γονιών τους.
 2. Να επικεντρωθούμε στα προβλήματα (μαθησιακά και άλλα) των μαθητών μας αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει πρώτα απ όλα να τα αναγνωρίσουμε και να τα κατανοήσουμε, να ανιχνεύσουμε λύσεις και να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπισή τους (ανά σχολείο, ανά τάξη και ανά μαθητή).
 3. Να ενσωματώσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην καθημερινή διδακτική πράξη τα συμπεράσματα από την παραπάνω προσέγγιση, με τη βοήθεια των άλλων εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων
 4. Να ανιχνεύσουμε τα όρια της δικής μας παρέμβασης και να ζητήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές για την αποτελεσματική παρέμβαση του σχολείου

 

Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο μας;

 Προτείνω, τελειώνοντας το φετινό σχολικό έτος: 

 1. Να πραγματοποιηθούν συσκέψεις των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος ή της κάθε τάξης (Συμβούλια Τμήματος), όπου να προσδιορισθούν τα προβλήματα ανά μαθητή, οι τρόποι  αντιμετώπισής τους από κάθε καθηγητή, τα κοινά συμπεράσματα (καλές πρακτικές, τρόποι αντιμετώπισης) και οι επιμέρους διαφωνίες.
 2. Επικουρικά, μπορούν να πραγματοποιηθούν συσκέψεις καθηγητών ανά ειδικότητα για συζήτηση των παραπάνω.
 3. Να πραγματοποιηθεί παιδαγωγικός σύλλογος στο τέλος της χρονιάς, όπου θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα των επιμέρους συσκέψεων και θα κωδικοποιηθούν τα θέματα στα οποία χρειάζεται η βοήθεια των Σχολικών Συμβούλων ή του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης (σεμινάρια, εξειδικευμένες συμβουλές κλπ). Επίσης, μπορούν να καταγραφούν περιληπτικά άλλες ανάγκες που εμποδίζουν την αποτελεσματική παρέμβαση του σχολείου όπως υποδομές, διοικητικά θέματα,  υποστηρικτικές δομές κλπ.
 4. Μια ομάδα εργασίας από τους εκπαιδευτικούς, με την πιθανή βοήθεια του Σχολικού Συμβούλου, να προσπαθήσει να εκπονήσει ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα συζητηθεί στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων την επόμενη σχολική χρονιά.

Δείτε σχετικά άρθρα:

Πρόληψη της Σχολικής Αποτυχίας και της Σχολικής Διαρροής http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1005dropoutprevention.htm

Αντιμετώπιση του "τοίχου" της αδιαφορίας από τις πρώτες ημέρες http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/0909toixosadiaforias.htm

Άλλα Παιδαγωγικά Θέματα  http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika.htm

Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών:  http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/ataxi/0902ideesergasion.htm

Πηγές στο Ιντερνετ για διδασκαλία τεχνολογικών θεμάτων: http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm

  

Στη διάθεσή σας,

 Αθανάσιος Κονταξής
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Μηχανολόγος Μηχανικός