Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

e-mail: kontaxis@sch.gr

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Τεχνικός Πολιτισμός

Εργαστήρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

Χρησιμοποιούμε Εποπτικά Μέσα κατά τη διδασκαλία;

Αν αυτή η ερώτηση γινόταν σε άλλη χώρα θα ήταν μάλλον αφελής, ιδιαίτερα για την τεχνική εκπαίδευση. Η εμπειρία όμως που αποκομίσαμε από τις επισκέψεις στα σχολεία, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην εποχή της "Κοινωνίας των Πληροφοριών" όπου προβάλλει αδήριτη η ανάγκη για ευρύτατη χρήση της Πληροφορικής και των Δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα ελληνικά σχολεία αναρωτιόμαστε ακόμη αν είναι αναγκαία ή έστω αν είναι δυνατή η χρήση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (ΕΜΔ).


 Οι παιδαγωγικές έρευνες αλλά κυρίως η ίδια εμπειρία των εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνουν, σε όλο τον κόσμο τη γνωστή πυραμίδα της μάθησης,  η οποία αναδεικνύει την ανάγκη χρήσης πολλαπλών μέσων και μεθόδων για τη διδασκαλία των μαθητών.

Σύμφωνα με τις έρευνες, μπορούμε να πούμε απλουστευτικά, ότι ο άνθρωπος συγκρατεί για μεγάλο χρονικό διάστημα  μόλις το 5% αυτών που ακούει, το 10% αυτών που διαβάζει, το 20% των γνώσεων που βασίζονται συγχρόνως σε ήχο και εικόνα.

Η επίδειξη και τα πειράματα συμβάλουν ώστε να ο άνθρωπος να συγκρατεί το 30% των γνώσεων, η συζήτηση για ένα θέμα μας βοηθάει να συγκρατήσουμε το 50% και η πράξη ή το εργαστήριο το 75%. Αν βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε ένα αντικείμενο, τότε συγκρατούμε το 90% αυτών που μάθαμε. 

Είναι ευνόητο ότι, η θέση που έχουν πλέον καταλάβει η εικόνα και τα πολυμέσα  στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, ενισχύει τη σημασία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Να το πούμε διαφορετικά, το σχολείο, για να μπορέσει να είναι ελκυστικό και να "ανταγωνιστεί" τα υπόλοιπα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ατέρμονα ομιλία του καθηγητή και στη δυναμική του μαυροπίνακα.

Δυστυχώς, το ελληνικό σχολείο ελάχιστα έχει αξιοποιήσει τους παραπάνω προβληματισμούς.
Επισημαίνουμε ότι, αν θεωρήσουμε ότι έστωστα λεγόμενα Γενικά μαθήματα μπορούμε  να διδάσκουμε με βασικό Εποπτικό μέσο τον μαυροπίνακα, κάτι τέτοιο φαντάζει εντελώς παράλογο για τα τεχνικά μαθήματα. Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται επιπλέον επιχειρηματολογία για το θέμα καθώς κανείς δεν έχει διαφορετική άποψη σχετικά με την αναγκαιότητα της χρήσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. Η βασική αντίρρηση που προκύπτει σχετίζεται με τη δυνατότητα που έχουν οι καθηγητές να χρησιμοποιήσουν Εποπτικά Μέσα στο Ελληνικό σχολείο.

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε συχνές ερωτήσεις - προβλήματα που προκύπτουν για το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς επιθυμούμε έντονα να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις ή τις αντιρρήσεις σας.

Τάξεις χωρίς ρευματοδότες

Δυστυχώς υπάρχουν σχολεία στα οποία, επειδή οι μαθητές δημιουργούσαν βραχυκυκλώματα στην ηλεκτροδότηση, αποφασίστηκε να καταργηθούν οι ρευματοδότες μέσα στις τάξεις. Προφανώς η λογική "πονάει κεφάλι - κόψει κεφάλι" δεν έχει καμία σχέση με την παιδαγωγική και δεν χρειάζονται επιχειρήματα για αυτό. Είναι αναγκαίο, σε αυτά τα σχολεία, με ευθύνη των διευθυντών, να συνεδριάσουν άμεσα οι σύλλογοι διδασκόντων και να λύσουν το θέμα.

Δεν λειτουργούν οι μηχανές προβολής

Το κόστος συντήρησής των απλών μηχανών προβολής διαφανειών (over head projectors) είναι αρκετά μικρό. Το κυριότερο πρόβλημα που συνήθως έχουν είναι η καμένη λάμπα, η οποία κοστίζει περίπου 10 - 20 ευρώ.
Τα περισσότερα σχολεία πλέον διαθέτουν επίσης προβολέα δεδομένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (
data projector). Σε  τάξεις με λίγους μαθητές μπορεί  να χρησιμοποιηθεί και ένας απλός υπολογιστής ο οποίος μπορεί να είναι σε κάποια αίθουσα ή εργαστήριο ή να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής (κάποιες μέρες του χρόνου είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί ελεύθερο)

Δεν υπάρχουν διαφάνειες ή άλλο εποπτικό υλικό

Αυτό δεν είναι αλήθεια, αρκεί να αναζητηθεί αυτό το υλικό.

α. για το μηχανολογικό τομέα έχουν δοθεί τουλάχιστον 3 cds σε κάθε σχολείο, τα οποία περιέχουν εποπτικό υλικό για όλα σχεδόν τα μαθήματα. Από αυτά τα cds μπορούν προφανώς να τυπωθούν και διαφάνειες. Είναι απαραίτητο αυτό το υλικό να περιέχεται στον φάκελο των Μηχανολόγων και να είναι διαθέσιμο σε κάθε συνάδελφο

β. έχουμε δημοσιεύσει Οδηγό Τεχνολογικών θεμάτων στο Ιντερνετ, από τον οποίο μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει το πλούσιο εποπτικό υλικό που διατίθεται.

γ. σε κάθε μηχανολογική έκθεση υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο μπορεί να συλλεχθεί και να αναπαραχθεί από τους εκπαιδευτικούς

δ. στο πλαίσιο της ανάθεσης εργασιών σε όλα τα μαθήματα, οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν εποπτικό υλικό, να το αναπαραγάγουν ή να δημιουργήσουν με αυτό πολύ καλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και τις επόμενες χρονιές

Δεν γνωρίζω να χειρίζομαι τα εποπτικά μέσα ή τον Υπολογιστή

Νομίζουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για να προχωρήσει το σχολείο. Αρα είναι σίγουρο ότι αν αναζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου έμπειρου εκπαιδευτικού θα την έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμη και υλικό που υπάρχει στο Ιντερνετ και να δημιουργήσουμε ένα βασικό εποπτικό υλικό για τα μαθήματά μας. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Σχολικό Σύμβουλο Αθανάσιο Κονταξή ώστε να βοηθήσει ο ίδιος.

Καλή δουλειά

Αθανάσιος Κονταξής
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχετικά Θέματα: Όλα τα υλικά και τα μηχανήματα στη διάθεσή μας !

 

.