> ΠΛΑΤΦΟΜΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Πλατφόρμες Τηλεδιάσκεψης Ανοικτού Κώδικα (Open Source):

Στις παρακάτω πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης μπορείτε με απλή εγγραφή να δημιουργήσετε τις δικές σας κοινότητες (communities) και να ανοίξετε μια τηλεδιάσκεψη (conference) προσκαλώντας όσους θέλετε να συμμετέχουν σε αυτήν.

 

? OpenΜeetings

 

? BigΒlueΒutton

 

? BigΜarker

 

? Vyew