Φιλο-Log-in

Αντί προλόγου!

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (κατά κύριο λόγο σε φιλολόγους) και αποσκοπεί στην παρουσίαση κάποιων διαδικτυακών τόπων ή/και ψηφιακών «εργαλείων» που μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία μαθημάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί αποκλειστικά ιστότοποι και «εργαλεία» που ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν είτε με προηγούμενη εγγραφή είτε χωρίς εγγραφή.