> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (e-Portfolio)

Με την υπηρεσία e-Portfolios του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τα δικά σας e-Portfolios!

 

 

Τι είναι το e-Portfolio (Ηλεκτρονικός Φάκελος Μαθητή);

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αντανακλά την πρόοδο του μαθητή στην προσπάθειά του για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μαθητή περιέχεται οτιδήποτε μπορεί να αποτυπώσει την πρόοδο αυτή (π.χ. έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κ.α.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Η υπηρεσία e-Portfolios του ΠΣΔ σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα διασύνδεσης χρηστών και δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης.