> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για να δημιουργήσετε μια διαδικτυακή έρευνα και να αντλήσετε δεδομένα χωρίς τρέξιμο και άγχος διανομής ερωτηματολογίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ακόλουθα διαδικτυακά προγράμματα (Για να διαπιστώσετε τις δυνατότητες του καθενός, χρειάζεται αρκετή ενασχόληση):