> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ SCORM

Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών για την ανάπτυξη, τη συσκευασία (packaging) και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται. Εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις αλλαγές της τεχνολογίας, καθώς και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε πλατφόρμες όπως το Moodle, καλό είναι να δημιουργείτε τα μαθήματα που "ανεβάζετε" σύμφωνα με το πρότυπο SCORM.

Δωρεάν λογισμικά για το σκοπό αυτό είναι τα ακόλουθα: