> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ

    

Το OpenWebQuest είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων. Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό τον καθηγητή κ. Τζιμογιάννη Αθανάσιο.

     Ανάμεσα στα πολλά θετικά στοιχεία της πλατφόρμας κατατάσσονται: το φιλικό περιβάλλον για το χρήστη, οι ποικίλες δυνατότητες μορφοποίησης και η ευκολία διαχείρισης του περιεχομένου.

 

     Στην πλατφόρμα ιστοεξερευνήσεων OpenWebQuest μπορείτε να δείτε δουλειές εκπαιδευτικών και να πάρετε ιδέες για να δημιουργήσετε τις δικές σας.

 

     Καλές ιστο-εξερευνήσεις !