> ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ "ΠΡΩΤΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν είναι δημοσιευμένες στο Αποθετήριο "Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

(Από την πιο πρόσφατα δημοσιευμένη διδακτική πρόταση στην παλαιότερη:)

 

> «Η μορφή της μητέρας στη λογοτεχνία» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την A΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16/08/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3902
-----

> «"Παραρλάμα" Δημοσθένη Βουτυρά: μελέτη ρεαλιστικού διηγήματος» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3900

-----

> «Ο Παπαδιαμάντης και το διαδίκτυο» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3899

-----

> «Ο ηγέτης ως τραγικό πρόσωπο στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ένα παράδειγμα» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3898

-----

> «Ανιχνεύοντας τον αφηγητή στην πεζογραφία από το 1880 έως το 1930» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3897

-----

> «Ο κύκλος της ζωής μέσα από την παραδοσιακή και τη μοντέρνα νεοελληνική ποίηση» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την A΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3891
-----

> «Λογοτεχνία και κινηματογράφος: η γραμματική της αφήγησης» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3888

-----

> «Βάλτε το θέατρο στη ζωή σας» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την A΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (23/07/2017) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3887
-----

> «Μορφές εξουσίας στο θέατρο. Σχέση υποταγής ή ανατροπή» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την A΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (09/03/2016) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3719
-----
> «Έμφυλα στερεότυπα στον Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (01/01/2016) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3674
-----
> «Όταν η ποίηση γίνεται τραγούδι» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16/12/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3661

-----
> «Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16/12/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3660
-----
> «Προτείνοντας διαδικτυακά έναν λογοτέχνη με σημείο αναφοράς τα σχολικά εγχειρίδια» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16/12/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3656
-----
> «Ο Παπαδιαμάντης και το Διαδίκτυο» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (16/12/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3655
-----
> «Ανιχνεύοντας τον αφηγητή στην πεζογραφία από το 1880 έως το 1930» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (18/11/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3518
-----
> «Μια ιστοεξερεύνηση (WebQuest) για τον Μανόλη Αναγνωστάκη» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (18/11/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3517
-----
> «Μίλα τη γλώσσα μου, δάσκαλε: Γλώσσα και Εκπαίδευση (τέλη 19ου-πρώτες δεκαετίες 20ού αι.)» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (17/11/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3512
-----
> «Αχ έρωτα! Μελέτη για την επίδραση του έρωτα στους ήρωες κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την A΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (30/10/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2570
-----
> «Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Β΄ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο τηςΝεοελληνικής Λογοτεχνίας (17/10/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2183
-----
> «Η οπτική των τελειοφοίτων του Λυκείου για τη γιορτή της 17ης Νοεμβρίου» - Εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (10/10/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2097
-----
> «Η οπτική των τελειοφοίτων του Λυκείου για τη γιορτή της 17ης Νοεμβρίου» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (01/10/2015) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2038
-----
> «Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για τη Γ΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (07/09/2014) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=134
-----
> «Βάλτε το θέατρο στη ζωή σας» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την Α΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (07/09/2014) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=133
-----
> «Η μορφή της μητέρας στη λογοτεχνία» - Σύνταξη εκπαιδευτικού σεναρίου για την Α΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (07/09/2014) http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=118