> ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ "ΑΙΣΩΠΟΣ"

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν είναι δημοσιευμένες στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής "Αίσωπος"
 

> «Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν» - Σύνταξη υποδειγματικού σεναρίου για το Γυμνάσιο στο γνωστικό αντικείμενο "Βιωματικές Δράσεις" http://aesop.iep.edu.gr/node/9516
-----
> «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» - Σύνταξη υποδειγματικού σεναρίου για το Γυμνάσιο στο γνωστικό αντικείμενο "Βιωματικές Δράσεις" http://aesop.iep.edu.gr/node/6206